flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Why junk food stocks are surging

Save News
2022-08-20 19:30:22
Translation suggestions
Why junk food stocks are surging
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Linh Bui
0 0
2022-08-20
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
both
cả hai
audio
year
năm
audio
just
chỉ
audio
share
chia sẻ
audio
without
không có
audio
most
hầu hết
audio
both
cả hai
audio
year
năm
audio
just
chỉ
audio
share
chia sẻ
audio
without
không có
audio
most
hầu hết
audio
drink
uống
audio
now
Hiện nay
audio
after
sau đó
audio
red
màu đỏ
audio
grow
phát triển
audio
quickly
nhanh
audio
during
trong lúc
audio
meeting
cuộc họp
audio
july
tháng bảy
audio
stop
dừng lại
audio
until
cho đến khi
audio
before
trước
audio
full
đầy
audio
policy
chính sách
audio
time
thời gian
audio
august
tháng tám
audio
report
báo cáo
audio
more
hơn
audio
vegetables
rau
audio
than
hơn
audio
ago
trước kia
audio
food
đồ ăn
audio
people
mọi người
audio
past
quá khứ
audio
half
một nửa
audio
health
sức khỏe
audio
news
Tin tức
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
keep
giữ
audio
since
từ
audio
sales
việc bán hàng
audio
energy
năng lượng
audio
experience
kinh nghiệm
audio
popular
phổ biến
audio
keep
giữ
audio
since
từ
audio
sales
việc bán hàng
audio
energy
năng lượng
audio
experience
kinh nghiệm
audio
popular
phổ biến
audio
market
chợ
audio
reserve
dự trữ
audio
likely
rất có thể
audio
take
lấy
audio
effect
tác dụng
audio
probably
có lẽ
audio
public
công cộng
audio
possible
khả thi
audio
even
thậm chí
audio
need
nhu cầu
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
extra
thêm
audio
corporation
tập đoàn
audio
per
mỗi
audio
extra
thêm
audio
corporation
tập đoàn
audio
per
mỗi
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
interest
lãi suất
audio
last
cuối cùng
audio
right
Phải
audio
gain
nhận được
audio
interest
lãi suất
audio
last
cuối cùng
audio
right
Phải
audio
gain
nhận được
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
labor
lao động
audio
quarterly
hàng quý
audio
inflation
lạm phát
audio
invasion
cuộc xâm lăng
audio
restless
bồn chồn
audio
monster
quái vật
audio
labor
lao động
audio
quarterly
hàng quý
audio
inflation
lạm phát
audio
invasion
cuộc xâm lăng
audio
restless
bồn chồn
audio
monster
quái vật
audio
bull
bò đực
audio
bang
bang
audio
federal
liên bang
audio
exhausted
kiệt sức
audio
statistics
số liệu thống kê
audio
alien
người ngoài hành tinh
audio
barely
vừa đủ
audio
boost
tăng
audio
recession
suy thoái kinh tế
View less

Other articles