flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Senate Intel leaders call for FTC probe into TikTok amid alleged 'misrepresentations' on data practices

Save News
2022-07-09 19:30:31
Translation suggestions
Senate Intel leaders call for FTC probe into TikTok amid alleged 'misrepresentations' on data practices
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Xanh Xanh
0 0
2022-07-10
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
chair
cái ghế
audio
member
thành viên
audio
letter
thư
audio
article
bài báo
audio
parent
cha mẹ
audio
new
mới
audio
chair
cái ghế
audio
member
thành viên
audio
letter
thư
audio
article
bài báo
audio
parent
cha mẹ
audio
new
mới
audio
organization
tổ chức
audio
action
hoạt động
audio
comment
bình luận
audio
immediately
ngay lập tức
audio
receive
nhận được
audio
government
chính phủ
audio
use
sử dụng
audio
provide
cung cấp
audio
although
mặc dù
audio
there
ở đó
audio
confirm
xác nhận
audio
customer
khách hàng
audio
call
gọi
audio
into
vào trong
audio
top
đứng đầu
audio
tuesday
Thứ ba
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
company
công ty
audio
committee
ủy ban
audio
recent
gần đây
audio
data
dữ liệu
audio
against
chống lại
audio
latest
muộn nhất
audio
company
công ty
audio
committee
ủy ban
audio
recent
gần đây
audio
data
dữ liệu
audio
against
chống lại
audio
latest
muộn nhất
audio
security
bảo vệ
audio
possible
khả thi
audio
personnel
nhân viên
audio
access
truy cập
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
based
dựa
audio
mark
đánh dấu
audio
section
phần
audio
commercial
thuộc về thương mại
audio
proof
bằng chứng
audio
piece
cái
audio
based
dựa
audio
mark
đánh dấu
audio
section
phần
audio
commercial
thuộc về thương mại
audio
proof
bằng chứng
audio
piece
cái
audio
such
như là
audio
consistently
nhất quán
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
others
những người khác
audio
legal
hợp pháp
audio
given
được cho
audio
trade
buôn bán
audio
commission
nhiệm vụ
audio
social
xã hội
audio
others
những người khác
audio
legal
hợp pháp
audio
given
được cho
audio
trade
buôn bán
audio
commission
nhiệm vụ
audio
social
xã hội
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
media
phương tiện truyền thông
audio
probe
thăm dò
audio
intelligence
Sự thông minh
audio
testimony
lời khai
audio
unfair
không công bằng
audio
attack
tấn công
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
probe
thăm dò
audio
intelligence
Sự thông minh
audio
testimony
lời khai
audio
unfair
không công bằng
audio
attack
tấn công
audio
compel
ép buộc
audio
amid
ở giữa
audio
federal
liên bang
audio
privacy
sự riêng tư
audio
pursue
theo đuổi
audio
congress
Hội nghị
View less

Other articles