flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

In Kashmir, ‘Conscious Music' Tests India's Limits on Speech

Save News
2022-07-08 22:30:34
Translation suggestions
In Kashmir, ‘Conscious Music' Tests India's Limits on Speech
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Kiều Anh
0 0
2022-07-10
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
music
âm nhạc
audio
area
khu vực
audio
between
giữa
audio
people
mọi người
audio
there
ở đó
audio
many
nhiều
audio
music
âm nhạc
audio
area
khu vực
audio
between
giữa
audio
people
mọi người
audio
there
ở đó
audio
many
nhiều
audio
group
nhóm
audio
new
mới
audio
call
gọi
audio
body
thân hình
audio
sound
âm thanh
audio
voice
tiếng nói
audio
world
thế giới
audio
home
trang chủ
audio
like
giống
audio
just
chỉ
audio
myself
riêng tôi
audio
often
thường
audio
around
xung quanh
audio
limit
giới hạn
audio
wish
ước
audio
say
nói
audio
also
Mà còn
audio
modern
hiện đại
audio
where
Ở đâu
audio
old
audio
after
sau đó
audio
government
chính phủ
audio
before
trước
audio
time
thời gian
audio
rise
tăng lên
audio
under
dưới
audio
name
tên
audio
young
trẻ
audio
close
đóng
audio
question
câu hỏi
audio
police
cảnh sát
audio
put
đặt
audio
down
xuống
audio
later
sau đó
audio
other
khác
audio
free
miễn phí
audio
continue
Tiếp tục
audio
famous
nổi tiếng
audio
more
hơn
audio
main
chủ yếu
audio
city
thành phố
audio
want
muốn
audio
night
đêm
audio
behind
phía sau
audio
lake
hồ
audio
sun
mặt trời
audio
rain
cơn mưa
audio
family
gia đình
audio
member
thành viên
audio
see
nhìn thấy
audio
difficult
khó
audio
able
có thể
audio
understand
hiểu
audio
black
đen
audio
person
người
audio
different
khác biệt
audio
same
như nhau
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
image
hình ảnh
audio
speech
lời nói
audio
since
từ
audio
among
giữa
audio
kind
loại
audio
against
chống lại
audio
image
hình ảnh
audio
speech
lời nói
audio
since
từ
audio
among
giữa
audio
kind
loại
audio
against
chống lại
audio
based
dựa trên
audio
place
địa điểm
audio
over
qua
audio
almost
hầu hết
audio
public
công cộng
audio
leading
dẫn đầu
audio
further
hơn nữa
audio
as
BẰNG
audio
artist
nghệ sĩ
audio
creative
sáng tạo
audio
device
thiết bị
audio
recent
gần đây
audio
material
vật liệu
audio
independent
độc lập
audio
power
quyền lực
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
show
hiển thị
audio
conflict
xung đột
audio
through
bởi vì
audio
express
thể hiện
audio
restrict
hạn chế
audio
rule
luật lệ
audio
show
hiển thị
audio
conflict
xung đột
audio
through
bởi vì
audio
express
thể hiện
audio
restrict
hạn chế
audio
rule
luật lệ
audio
point
điểm
audio
light
ánh sáng
audio
fall
ngã
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
loss
thua
audio
form
hình thức
audio
get
lấy
audio
press
nhấn
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
loss
thua
audio
form
hình thức
audio
get
lấy
audio
press
nhấn
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
work
công việc
audio
right
Phải
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
physical
thể chất
audio
sovereignty
chủ quyền
audio
presence
sự hiện diện
audio
conservative
thận trọng
audio
resistance
sức chống cự
audio
distant
xa xôi
audio
physical
thể chất
audio
sovereignty
chủ quyền
audio
presence
sự hiện diện
audio
conservative
thận trọng
audio
resistance
sức chống cự
audio
distant
xa xôi
audio
govern
quản lý
audio
extreme
vô cùng
audio
conscious
biết rõ
audio
tradition
truyền thống
audio
religion
tôn giáo
audio
religious
tôn giáo
audio
rebellion
nổi loạn
audio
severe
nghiêm trọng
audio
reflect
phản ánh
audio
military
quân đội
audio
harmony
hòa hợp
audio
protest
phản kháng
audio
massive
to lớn
audio
partial
một phần
audio
edge
bờ rìa
audio
agony
sự đau đớn
audio
combination
sự kết hợp
View less

Other articles