flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Skeleton of T. rex Relative Will Be Auctioned This Month

Save News
2022-07-08 22:30:20
Translation suggestions
Skeleton of T. rex Relative Will Be Auctioned This Month
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

THRONE
0 0
2022-07-09
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
month
tháng
audio
house
căn nhà
audio
sell
bán
audio
famous
nổi tiếng
audio
later
sau đó
audio
million
triệu
audio
month
tháng
audio
house
căn nhà
audio
sell
bán
audio
famous
nổi tiếng
audio
later
sau đó
audio
million
triệu
audio
before
trước
audio
now
Hiện nay
audio
far
xa
audio
top
đứng đầu
audio
time
thời gian
audio
during
trong lúc
audio
late
muộn
audio
ago
trước kia
audio
between
giữa
audio
other
khác
audio
around
xung quanh
audio
world
thế giới
audio
long
dài
audio
culture
văn hoá
audio
few
một vài
audio
things
đồ đạc
audio
like
giống
audio
july
tháng bảy
audio
difficult
khó
audio
people
mọi người
audio
most
hầu hết
audio
animal
động vật
audio
see
nhìn thấy
audio
describe
mô tả
audio
good
Tốt
audio
believe
tin tưởng
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
someone
ai đó
audio
related
có liên quan
audio
found
thành lập
audio
period
Giai đoạn
audio
kind
loại
audio
already
đã
audio
someone
ai đó
audio
related
có liên quan
audio
found
thành lập
audio
period
Giai đoạn
audio
kind
loại
audio
already
đã
audio
head
cái đầu
audio
popular
phổ biến
audio
career
sự nghiệp
audio
public
công cộng
audio
as
BẰNG
audio
plant
thực vật
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
cause
nguyên nhân
audio
offer
lời đề nghị
audio
pay
chi trả
audio
cause
nguyên nhân
audio
offer
lời đề nghị
audio
pay
chi trả
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
such
như vậy
audio
state
tình trạng
audio
global
toàn cầu
audio
science
khoa học
audio
such
như vậy
audio
state
tình trạng
audio
global
toàn cầu
audio
science
khoa học
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
wonder
ngạc nhiên
audio
skeleton
bộ xương
audio
auction
bán đấu giá
audio
border
ranh giới
audio
fossil
hóa thạch
audio
inspire
truyền cảm hứng
audio
wonder
ngạc nhiên
audio
skeleton
bộ xương
audio
auction
bán đấu giá
audio
border
ranh giới
audio
fossil
hóa thạch
audio
inspire
truyền cảm hứng
audio
emotion
cảm xúc
View less

Other articles