flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Most Useful Eating and Drinking Expressions

Save News
2022-07-07 22:30:51
Translation suggestions
Most Useful Eating and Drinking Expressions
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Trần Vũ Đức Duy
0 0
2023-01-04
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
most
hầu hết
audio
useful
hữu ích
audio
hello
Xin chào
audio
week
tuần
audio
share
chia sẻ
audio
second
thứ hai
audio
most
hầu hết
audio
useful
hữu ích
audio
hello
Xin chào
audio
week
tuần
audio
share
chia sẻ
audio
second
thứ hai
audio
part
phần
audio
question
câu hỏi
audio
fan
cái quạt
audio
tell
kể
audio
daily
hằng ngày
audio
life
mạng sống
audio
want
muốn
audio
know
biết
audio
again
lại
audio
look
Nhìn
audio
report
báo cáo
audio
food
đồ ăn
audio
first
Đầu tiên
audio
mind
tâm trí
audio
only
chỉ một
audio
around
xung quanh
audio
weather
thời tiết
audio
also
Mà còn
audio
meal
bữa ăn
audio
call
gọi
audio
morning
buổi sáng
audio
breakfast
bữa sáng
audio
noon
buổi trưa
audio
lunch
bữa trưa
audio
evening
buổi tối
audio
dinner
bữa tối
audio
weekend
ngày cuối tuần
audio
sometimes
Thỉnh thoảng
audio
late
muộn
audio
early
sớm
audio
cook
đầu bếp
audio
fast
nhanh
audio
home
trang chủ
audio
choose
chọn
audio
eat
ăn
audio
restaurant
nhà hàng
audio
there
ở đó
audio
few
một vài
audio
use
sử dụng
audio
let
cho phép
audio
often
thường
audio
start
bắt đầu
audio
now
Hiện nay
audio
let's
hãy
audio
ask
hỏi
audio
see
nhìn thấy
audio
someone
người nào đó
audio
person
người
audio
answer
trả lời
audio
reason
lý do
audio
wait
Chờ đợi
audio
perfect
hoàn hảo
audio
past
quá khứ
audio
main
chủ yếu
audio
just
chỉ
audio
usually
thường xuyên
audio
here
đây
audio
during
trong lúc
audio
drink
uống
audio
like
giống
audio
coffee
cà phê
audio
tea
trà
audio
more
hơn
audio
way
đường
audio
enough
đủ
audio
might
có thể
audio
close
đóng
audio
friend
người bạn
audio
water
Nước
audio
simple
đơn giản
audio
within
ở trong
audio
later
sau đó
audio
end
kết thúc
audio
important
quan trọng
audio
bill
hóa đơn
audio
much
nhiều
audio
total
tổng cộng
audio
little
nhỏ bé
audio
money
tiền bạc
audio
top
đứng đầu
audio
amount
số lượng
audio
percent
phần trăm
audio
price
giá
audio
other
khác
audio
write
viết
audio
difficult
khó
audio
list
danh sách
audio
give
đưa cho
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
mention
đề cập
audio
once
một lần
audio
study
học
audio
take
lấy
audio
talk
nói chuyện
audio
several
một số
audio
mention
đề cập
audio
once
một lần
audio
study
học
audio
take
lấy
audio
talk
nói chuyện
audio
several
một số
audio
either
hoặc
audio
yet
chưa
audio
present
hiện tại
audio
recent
gần đây
audio
invitation
lời mời
audio
place
địa điểm
audio
already
đã
audio
even
thậm chí
audio
suggest
gợi ý
audio
as
BẰNG
audio
check
kiểm tra
audio
unless
Trừ khi
audio
extra
thêm
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
below
bên dưới
audio
common
chung
audio
natural
tự nhiên
audio
others
người khác
audio
subject
chủ thể
audio
offer
lời đề nghị
audio
below
bên dưới
audio
common
chung
audio
natural
tự nhiên
audio
others
người khác
audio
subject
chủ thể
audio
offer
lời đề nghị
audio
formal
chính thức
audio
well
Tốt
audio
should
nên
audio
practice
luyện tập
audio
pay
chi trả
audio
own
sở hữu
audio
else
khác
audio
ones
những cái
audio
turn
xoay
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
rule
quy tắc
audio
lot
nhiều
audio
plan
kế hoạch
audio
get
lấy
audio
tip
mẹo
audio
rule
quy tắc
audio
lot
nhiều
audio
plan
kế hoạch
audio
get
lấy
audio
tip
mẹo
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
form
hình thức
audio
thoughtful
chu đáo
audio
auxiliary
phụ trợ
audio
tense
căng thẳng
audio
informal
không chính thức
audio
custom
phong tục
audio
form
hình thức
audio
thoughtful
chu đáo
audio
auxiliary
phụ trợ
audio
tense
căng thẳng
audio
informal
không chính thức
audio
custom
phong tục
audio
communicate
giao tiếp
audio
conversation
cuộc hội thoại
audio
phrase
cụm từ
audio
split
tách ra
View less

Other articles