flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Computer Hackers Claim to Have Data of 1 Billion Chinese

Save News
2022-07-06 22:30:18
Translation suggestions
Computer Hackers Claim to Have Data of 1 Billion Chinese
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
computer
máy tính
audio
billion
tỷ
audio
say
nói
audio
information
thông tin
audio
people
mọi người
audio
police
cảnh sát
audio
computer
máy tính
audio
billion
tỷ
audio
say
nói
audio
information
thông tin
audio
people
mọi người
audio
police
cảnh sát
audio
true
ĐÚNG VẬY
audio
history
lịch sử
audio
news
Tin tức
audio
report
báo cáo
audio
name
tên
audio
message
tin nhắn
audio
week
tuần
audio
children
những đứa trẻ
audio
confirm
xác nhận
audio
real
thực tế
audio
comment
bình luận
audio
story
câu chuyện
audio
now
Hiện nay
audio
key
chìa khóa
audio
person
người
audio
like
giống
audio
box
hộp
audio
company
công ty
audio
most
hầu hết
audio
web
mạng lưới
audio
come
đến
audio
there
ở đó
audio
search
tìm kiếm
audio
might
có thể
audio
government
chính phủ
audio
than
hơn
audio
technology
công nghệ
audio
bad
xấu
audio
number
con số
audio
responsible
chịu trách nhiệm
audio
only
chỉ một
audio
use
sử dụng
audio
where
Ở đâu
audio
little
nhỏ bé
audio
change
thay đổi
audio
protect
bảo vệ
audio
because
bởi vì
audio
money
tiền bạc
audio
country
quốc gia
audio
monday
Thứ hai
audio
account
tài khoản
audio
new
mới
audio
year
năm
audio
personal
riêng tư
audio
difficult
khó
audio
system
hệ thống
audio
order
đặt hàng
audio
things
đồ đạc
audio
find
tìm thấy
audio
make
làm
audio
someone
người nào đó
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
look
nhìn
audio
data
dữ liệu
audio
even
thậm chí
audio
as
BẰNG
audio
identification
nhận biết
audio
related
có liên quan
audio
look
nhìn
audio
data
dữ liệu
audio
even
thậm chí
audio
as
BẰNG
audio
identification
nhận biết
audio
related
có liên quan
audio
ever
bao giờ
audio
site
địa điểm
audio
expert
chuyên gia
audio
security
bảo vệ
audio
damage
hư hại
audio
based
dựa trên
audio
public
công cộng
audio
among
giữa
audio
likely
rất có thể
audio
target
mục tiêu
audio
take
lấy
audio
once
một lần
audio
exchange
trao đổi
audio
head
cái đầu
audio
permit
cho phép làm gì
audio
access
truy cập
audio
cause
gây ra
audio
prevent
ngăn chặn
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
possible
có thể
audio
equal
bình đẳng
audio
common
chung
audio
network
mạng
audio
those
những thứ kia
audio
should
nên
audio
possible
có thể
audio
equal
bình đẳng
audio
common
chung
audio
network
mạng
audio
those
những thứ kia
audio
should
nên
audio
measure
đo lường
audio
society
xã hội
audio
word
từ
audio
piece
cái
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
greatly
rất nhiều
audio
claim
khẳng định
audio
database
cơ sở dữ liệu
audio
last
cuối cùng
audio
legal
hợp pháp
audio
press
nhấn
audio
greatly
rất nhiều
audio
claim
khẳng định
audio
database
cơ sở dữ liệu
audio
last
cuối cùng
audio
legal
hợp pháp
audio
press
nhấn
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
basic
nền tảng
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
get
được
audio
breach
sự vi phạm
audio
memory
ký ức
audio
harmful
có hại
audio
horror
kinh dị
audio
precaution
đề phòng
audio
get
được
audio
breach
sự vi phạm
audio
memory
ký ức
audio
harmful
có hại
audio
horror
kinh dị
audio
precaution
đề phòng
audio
ministry
Bộ
audio
static
tĩnh
audio
offensive
phản cảm
audio
immoral
vô đạo đức
audio
shock
sốc
audio
leak
hở
audio
worst
tồi tệ nhất
audio
seriously
nghiêm túc
audio
strengthen
tăng cường
audio
theft
trộm cắp
audio
censor
người kiểm duyệt
View less

Other articles