flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

As iPhone Turns 15, Smartphones Continue to Hurt Camera Sales

Save News
2022-07-06 22:30:14
Translation suggestions
As iPhone Turns 15, Smartphones Continue to Hurt Camera Sales
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hồng Nguyễn
0 0
2022-07-10
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
continue
Tiếp tục
audio
camera
Máy ảnh
audio
first
Đầu tiên
audio
ago
trước kia
audio
many
nhiều
audio
different
khác biệt
audio
continue
Tiếp tục
audio
camera
Máy ảnh
audio
first
Đầu tiên
audio
ago
trước kia
audio
many
nhiều
audio
different
khác biệt
audio
now
Hiện nay
audio
daily
hằng ngày
audio
people
mọi người
audio
use
sử dụng
audio
anytime
Bất cứ lúc nào
audio
without
không có
audio
change
thay đổi
audio
business
việc kinh doanh
audio
course
khóa học
audio
into
vào trong
audio
june
tháng sáu
audio
include
bao gồm
audio
able
có thể
audio
research
nghiên cứu
audio
today
Hôm nay
audio
produce
sản xuất
audio
better
tốt hơn
audio
than
hơn
audio
most
hầu hết
audio
past
quá khứ
audio
personal
riêng tư
audio
also
Mà còn
audio
improve
cải thiện
audio
quality
chất lượng
audio
drop
làm rơi
audio
main
chủ yếu
audio
report
báo cáo
audio
february
tháng 2
audio
total
tổng cộng
audio
percent
phần trăm
audio
group
nhóm
audio
however
Tuy nhiên
audio
after
sau đó
audio
although
mặc dù
audio
there
ở đó
audio
small
bé nhỏ
audio
increase
tăng
audio
each
mỗi
audio
year
năm
audio
company
công ty
audio
more
hơn
audio
success
thành công
audio
because
bởi vì
audio
professional
chuyên nghiệp
audio
demand
yêu cầu
audio
high
cao
audio
image
hình ảnh
audio
keep
giữ
audio
world
thế giới
audio
million
triệu
audio
mean
nghĩa là
audio
never
không bao giờ
audio
news
Tin tức
audio
example
ví dụ
audio
describe
mô tả
audio
sometimes
Thỉnh thoảng
audio
person
người
audio
might
có thể
audio
happen
xảy ra
audio
just
chỉ
audio
new
mới
audio
always
luôn luôn
audio
story
câu chuyện
audio
every
mọi
audio
time
thời gian
audio
picture
hình ảnh
audio
feel
cảm thấy
audio
difficult
khó
audio
between
giữa
audio
things
đồ đạc
audio
good
Tốt
audio
someone
người nào đó
audio
want
muốn
audio
equipment
thiết bị
audio
job
công việc
audio
way
đường
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
think
nghĩ
audio
as
BẰNG
audio
sales
việc bán hàng
audio
since
từ
audio
take
lấy
audio
need
nhu cầu
audio
think
nghĩ
audio
as
BẰNG
audio
sales
việc bán hàng
audio
since
từ
audio
take
lấy
audio
need
nhu cầu
audio
compete
hoàn thành
audio
over
qua
audio
data
dữ liệu
audio
release
giải phóng
audio
latest
muộn nhất
audio
market
chợ
audio
decrease
giảm bớt
audio
demonstrate
chứng minh
audio
throughout
khắp
audio
industry
ngành công nghiệp
audio
found
thành lập
audio
based
dựa trên
audio
device
thiết bị
audio
recognize
nhận ra
audio
advantage
lợi thế
audio
situation
tình huống
audio
purpose
mục đích
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
determine
xác định
audio
separate
chia
audio
ones
những cái
audio
offer
lời đề nghị
audio
association
sự kết hợp
audio
worldwide
trên toàn thế giới
audio
determine
xác định
audio
separate
chia
audio
ones
những cái
audio
offer
lời đề nghị
audio
association
sự kết hợp
audio
worldwide
trên toàn thế giới
audio
such
như là
audio
digital
điện tử
audio
fall
ngã
audio
huge
to lớn
audio
others
người khác
audio
missing
mất tích
audio
tool
dụng cụ
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
piece
mảnh
audio
model
người mẫu
audio
then
sau đó
audio
major
lớn lao
audio
press
nhấn
audio
overall
tổng thể
audio
piece
mảnh
audio
model
người mẫu
audio
then
sau đó
audio
major
lớn lao
audio
press
nhấn
audio
overall
tổng thể
audio
sharply
sắc nét
audio
work
công việc
audio
get
lấy
audio
whole
trọn
audio
private
riêng tư
audio
particular
cụ thể
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
discover
khám phá
audio
shrink
co lại
audio
intimate
thân mật
audio
attentive
chú ý
audio
distinguish
phân biệt
audio
influence
ảnh hưởng
audio
discover
khám phá
audio
shrink
co lại
audio
intimate
thân mật
audio
attentive
chú ý
audio
distinguish
phân biệt
audio
influence
ảnh hưởng
audio
ignore
phớt lờ
audio
definitely
chắc chắn
audio
canon
kinh điển
audio
fell
rơi
audio
capture
chiếm lấy
View less

Other articles