flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Guyana says it gave permission for the US military to fly 2 powerful jets over the capital

Save News
2024-05-11 19:32:57
Translation suggestions
Guyana says it gave permission for the US military to fly 2 powerful jets over the capital
Source: FOX
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hiếu thỉu năng
0 0
2024-05-11
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
president
chủ tịch
audio
many
nhiều
audio
notice
để ý
audio
without
không có
audio
between
giữa
audio
cooperation
sự hợp tác
audio
president
chủ tịch
audio
many
nhiều
audio
notice
để ý
audio
without
không có
audio
between
giữa
audio
cooperation
sự hợp tác
audio
support
ủng hộ
audio
government
chính phủ
audio
exercise
bài tập
audio
decision
phán quyết
audio
display
trưng bày
audio
fly
bay
audio
close
đóng
audio
other
khác
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
nation
quốc gia
audio
directly
trực tiếp
audio
security
bảo vệ
audio
law
pháp luật
audio
region
vùng đất
audio
recent
gần đây
audio
nation
quốc gia
audio
directly
trực tiếp
audio
security
bảo vệ
audio
law
pháp luật
audio
region
vùng đất
audio
recent
gần đây
audio
despite
cho dù
audio
over
qua
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
demonstrate
chứng minh
audio
authority
thẩm quyền
audio
demonstrate
chứng minh
audio
authority
thẩm quyền
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
oil
dầu
audio
maduro's
của Maduro
audio
demonstration
cuộc biểu tình
audio
allowing
cho phép
audio
super
siêu
audio
followed
đã theo dõi
audio
oil
dầu
audio
maduro's
của Maduro
audio
demonstration
cuộc biểu tình
audio
allowing
cho phép
audio
super
siêu
audio
followed
đã theo dõi
audio
nethercot
nethercot
audio
annexing
sáp nhập
audio
with
với
audio
two
hai
audio
heightened
nâng cao
audio
amid
ở giữa
audio
guyana
Guyana
audio
nations
quốc gia
audio
setting
cài đặt
audio
rejects
từ chối
audio
venezuela
Venezuela
audio
marine corps
thủy quân lục chiến
audio
awaiting
chờ đợi
audio
tensions
căng thẳng
audio
for
audio
emphasizing
nhấn mạnh
audio
venezuela's
của Venezuela
audio
stage
sân khấu
audio
united states
Hoa Kỳ
audio
approved
tán thành
audio
talks
cuộc nói chuyện
audio
the
các
audio
by
qua
audio
maj
thiếu tá
audio
of
của
audio
maneuver
điều động
audio
occurring
xảy ra
audio
aimed
nhằm vào
audio
us
chúng ta
audio
hornet
ong bắp cày
audio
military
quân đội
audio
territory
lãnh thổ
audio
prompting
nhắc nhở
audio
julie
Julie
audio
to fly over
bay qua
audio
world court
tòa án thế giới
audio
strengthen
tăng cường
audio
territorial
lãnh thổ
audio
its
của nó
audio
18f
18f
audio
hours'
giờ'
audio
gen
thế hệ
audio
capital
thủ đô
audio
surprised
ngạc nhiên
audio
addressing
địa chỉ
audio
response
phản ứng
audio
three
ba
audio
disputed
tranh chấp
audio
geopolitical
địa chính trị
audio
deterrence
nản lòng
audio
claims
yêu sách
audio
guyana's
Guyana
audio
and
audio
crisis
khủng hoảng
audio
jets
máy bay phản lực
audio
continued
tiếp tục
audio
to
ĐẾN
audio
says
nói
audio
powerful
mạnh mẽ
audio
permission
sự cho phép
audio
it
audio
gave
đã đưa cho
audio
exporting
xuất khẩu
audio
this
cái này
audio
forms of
các hình thức của
View less

Other articles