flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

April temperatures in Indonesia hottest for more than four decades

Save News
2024-05-10 19:31:32
Translation suggestions
April temperatures in Indonesia hottest for more than four decades
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 2

Featured translations

Hiếu thỉu năng
0 0
2024-05-10
Trinh Trung Tien
0 0
2024-05-11
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
also
Mà còn
audio
future
tương lai
audio
face
khuôn mặt
audio
less
ít hơn
audio
according to
dựa theo
audio
april
tháng tư
audio
also
Mà còn
audio
future
tương lai
audio
face
khuôn mặt
audio
less
ít hơn
audio
according to
dựa theo
audio
april
tháng tư
audio
than
hơn
audio
same
như nhau
audio
while
trong khi
audio
large
lớn
audio
month
tháng
audio
although
mặc dù
audio
island
hòn đảo
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
beach
bãi biển
audio
agency
hãng
audio
over
qua
audio
exact
chính xác
audio
significant
có ý nghĩa
audio
period
Giai đoạn
audio
beach
bãi biển
audio
agency
hãng
audio
over
qua
audio
exact
chính xác
audio
significant
có ý nghĩa
audio
period
Giai đoạn
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
leading
dẫn đầu
audio
risk
rủi ro
audio
set
bộ
audio
leading
dẫn đầu
audio
risk
rủi ro
audio
set
bộ
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
factor
yếu tố
audio
role
vai trò
audio
senior
người lớn tuổi
audio
complex
tổ hợp
audio
factor
yếu tố
audio
role
vai trò
audio
senior
người lớn tuổi
audio
complex
tổ hợp
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
heat
nhiệt
audio
levels
cấp độ
audio
highest
cao nhất
audio
meteorological
khí tượng
audio
four
bốn
audio
transition
chuyển tiếp
audio
heat
nhiệt
audio
levels
cấp độ
audio
highest
cao nhất
audio
meteorological
khí tượng
audio
four
bốn
audio
transition
chuyển tiếp
audio
air temperature
nhiệt độ không khí
audio
with
với
audio
exceeding
vượt quá
audio
one
một
audio
believed
tin
audio
unprecedented
chưa từng có
audio
rising
trỗi dậy
audio
country's
đất nước
audio
are
audio
indonesia's
của Indonesia
audio
compared
so
audio
vulnerability
tính dễ bị tổn thương
audio
for
audio
climate change
khí hậu thay đổi
audio
multifaceted
nhiều mặt
audio
previous record
kỷ lục trước đó
audio
the
các
audio
submersion
sự nhấn chìm
audio
decades
thập kỷ
audio
highs
mức cao
audio
played
chơi
audio
of
của
audio
environmental
thuộc về môi trường
audio
have
audio
contributed
đóng góp
audio
degrees
độ
audio
recognized
được công nhận
audio
nearly
gần như
audio
experienced
có kinh nghiệm
audio
islands
hòn đảo
audio
causes
nguyên nhân
audio
officials
quan chức
audio
was
đã từng là
audio
hottest
nóng nhất
audio
rainfall
lượng mưa
audio
areas
khu vực
audio
indonesia
Indonesia
audio
global warming
sự nóng lên toàn cầu
audio
its
của nó
audio
dry season
mùa khô
audio
urgency
khẩn cấp
audio
fahrenheit
độ F
audio
this
cái này
audio
underscores
dấu gạch dưới
audio
addressing
địa chỉ
audio
reaching
đạt
audio
higher
cao hơn
audio
factors
các nhân tố
audio
is
audio
average temperature
nhiệt độ trung bình
audio
and
audio
degree celsius
Độ C
audio
from
từ
audio
temperatures
nhiệt độ
audio
more than
nhiều hơn
audio
in
TRONG
audio
canggu
canggu
audio
on
TRÊN
audio
by
qua
audio
photo
hình chụp
audio
unsplash
giải phóng
audio
cunningham
xảo quyệt
audio
bali
Bali
audio
harry
Harry
audio
beachgoers
người đi biển
View less

Other articles