flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Vietnam lacks information to assess impact of Cambodia's Funan Techo canal

Save News
2024-05-10 19:31:25
Translation suggestions
Vietnam lacks information to assess impact of Cambodia's Funan Techo canal
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hiếu thỉu năng
1 0
2024-05-10
Other vocabulary
flashcard Flashcard

audio
river
dòng sông
audio
share
chia sẻ
audio
project
dự án
audio
cooperation
sự hợp tác
audio
begin
bắt đầu
audio
information
thông tin
audio
river
dòng sông
audio
share
chia sẻ
audio
project
dự án
audio
cooperation
sự hợp tác
audio
begin
bắt đầu
audio
information
thông tin
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
april
tháng tư
audio
agreement
hiệp định
audio
connect
kết nối
audio
thorough
kỹ lưỡng
audio
among
giữa
audio
evaluate
đánh giá
audio
april
tháng tư
audio
agreement
hiệp định
audio
connect
kết nối
audio
thorough
kỹ lưỡng
audio
among
giữa
audio
evaluate
đánh giá
audio
comprehensive
toàn diện
audio
significant
có ý nghĩa
audio
region
vùng đất
audio
need
nhu cầu
audio
despite
cho dù
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
assess
đánh giá
audio
sufficient
hợp lý
audio
impact
sự va chạm
audio
assess
đánh giá
audio
sufficient
hợp lý
audio
impact
sự va chạm
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
section
phần
audio
section
phần
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
relevant
liên quan
audio
ministry
Bộ
audio
lacks
thiếu
audio
canal
con kênh
audio
funan
Phù Nam
audio
firms
hãng
audio
relevant
liên quan
audio
ministry
Bộ
audio
lacks
thiếu
audio
canal
con kênh
audio
funan
Phù Nam
audio
firms
hãng
audio
urged
kêu gọi
audio
vietnam's
của việt nam
audio
all
tất cả
audio
evaluation
sự đánh giá
audio
chinese
người Trung Quốc
audio
spokeswoman
người phát ngôn
audio
effects
các hiệu ứng
audio
assessments
đánh giá
audio
importance
tầm quan trọng
audio
stated
đã nêu
audio
thailand
nước Thái Lan
audio
has
audio
aims
mục đích
audio
approved
tán thành
audio
the
các
audio
by
qua
audio
to
ĐẾN
audio
investment
sự đầu tư
audio
sharing information
chia sẻ thông tin
audio
mekong
Mê Kông
audio
ecosystems
hệ sinh thái
audio
techo
công nghệ
audio
of
của
audio
expected
hy vọng
audio
that
cái đó
audio
sub
phụ
audio
minimal
tối thiểu
audio
cambodia
Campuchia
audio
operation
hoạt động
audio
countries
Quốc gia
audio
environmental impact
tác động môi trường
audio
emphasizes
nhấn mạnh
audio
phnom penh
Phnom Penh
audio
vietnam
Việt Nam
audio
conducting
tiến hành
audio
port
Hải cảng
audio
assertion
quả quyết
audio
gulf
Vịnh
audio
details
chi tiết
audio
emphasized
nhấn mạnh
audio
its
của nó
audio
cambodia's
của Campuchia
audio
foreign affairs
đối ngoại
audio
involves
liên quan đến
audio
in accordance with
phù hợp với
audio
is
audio
water resources
tài nguyên nước
audio
and
audio
from
từ
audio
a
Một
audio
in
TRONG
audio
photo
hình chụp
View less

Other articles