flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Japan town begins blocking Mt Fuji view from 'bad-mannered' tourists

Save News
2024-05-06 19:31:48
Translation suggestions
Japan town begins blocking Mt Fuji view from 'bad-mannered' tourists
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hiếu thỉu năng
0 0
2024-05-06
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
move
di chuyển
audio
necessary
cần thiết
audio
still
vẫn
audio
near
gần
audio
find
tìm thấy
audio
decision
phán quyết
audio
move
di chuyển
audio
necessary
cần thiết
audio
still
vẫn
audio
near
gần
audio
find
tìm thấy
audio
decision
phán quyết
audio
see
nhìn thấy
audio
while
trong khi
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
however
tuy nhiên
audio
popular
phổ biến
audio
potential
tiềm năng
audio
as
BẰNG
audio
attention
chú ý
audio
alternative
thay thế
audio
however
tuy nhiên
audio
popular
phổ biến
audio
potential
tiềm năng
audio
as
BẰNG
audio
attention
chú ý
audio
alternative
thay thế
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
local
địa phương
audio
others
người khác
audio
express
thể hiện
audio
pressure
áp lực
audio
town
thị trấn
audio
view
xem
audio
local
địa phương
audio
others
người khác
audio
express
thể hiện
audio
pressure
áp lực
audio
town
thị trấn
audio
view
xem
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
peak
đỉnh cao
audio
address
Địa chỉ
audio
peak
đỉnh cao
audio
address
Địa chỉ
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
particular
cụ thể
audio
solutions
các giải pháp
audio
behavior
hành vi
audio
disrespectful
thiếu tôn trọng
audio
regulations
quy định
audio
fuji
fuji
audio
particular
cụ thể
audio
solutions
các giải pháp
audio
behavior
hành vi
audio
disrespectful
thiếu tôn trọng
audio
regulations
quy định
audio
fuji
fuji
audio
mount
gắn kết
audio
begun
đã bắt đầu
audio
with
với
audio
skepticism
chủ nghĩa hoài nghi
audio
including
bao gồm
audio
effectiveness
hiệu quả
audio
criticizing
chỉ trích
audio
for
audio
in
TRONG
audio
to capture
để nắm bắt
audio
japan
Nhật Bản
audio
has
audio
aims
mục đích
audio
barrier
rào chắn
audio
tourists
khách du lịch
audio
individuals
cá nhân
audio
the
các
audio
alleviate
giảm bớt
audio
drawn
vẽ
audio
mesh
lưới thép
audio
fujikawaguchiko
fujikawaguchiko
audio
determined
xác định
audio
convenience store
cửa hàng tiện dụng
audio
residents
cư dân
audio
issues
vấn đề
audio
of
của
audio
block
khối
audio
have
audio
that
cái đó
audio
loitering
lảng vảng
audio
proposed
đề xuất
audio
scenic
có cảnh đẹp thiên nhiên
audio
japan's
của Nhật Bản
audio
constructing
xây dựng
audio
photos
những bức ảnh
audio
it
audio
disruptive
gây rối
audio
deter
răn đe
audio
disregarding
coi thường
audio
spot
điểm
audio
suggesting
gợi ý
audio
will
sẽ
audio
been
audio
ways
cách
audio
seeking
đang tìm kiếm
audio
this
cái này
audio
response
phản ứng
audio
overtourism
du lịch thái quá
audio
complaints
phàn nàn
audio
locations
địa điểm
audio
netting
lưới
audio
littering
xả rác
audio
some
một số
audio
and
audio
about
Về
audio
from
từ
audio
made
làm ra
audio
suggestions
gợi ý
audio
begins
bắt đầu
audio
blocking
chặn
audio
mannered'
lịch sự'
audio
mt
tấn
audio
'bad
'xấu
audio
hoai
hoài
audio
by
qua
audio
photo
hình chụp
View less

Other articles