flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Thunderstorms cool off sweltering HCMC

Save News
2024-05-06 19:31:06
Translation suggestions
Thunderstorms cool off sweltering HCMC
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hiếu thỉu năng
0 0
2024-05-06
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
saturday
Thứ bảy
audio
high
cao
audio
march
bước đều
audio
heavy
nặng
audio
after
sau đó
audio
evening
buổi tối
audio
saturday
Thứ bảy
audio
high
cao
audio
march
bước đều
audio
heavy
nặng
audio
after
sau đó
audio
evening
buổi tối
audio
office
văn phòng
audio
current
hiện hành
audio
center
trung tâm
audio
hot
nóng
audio
air
không khí
audio
start
bắt đầu
audio
early
sớm
audio
weather
thời tiết
audio
weekend
ngày cuối tuần
audio
more
hơn
audio
morning
buổi sáng
audio
return
trở lại
audio
noon
buổi trưa
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
street
đường phố
audio
brief
ngắn gọn
audio
potential
tiềm năng
audio
previous
trước
audio
temperature
nhiệt độ
audio
since
từ
audio
street
đường phố
audio
brief
ngắn gọn
audio
potential
tiềm năng
audio
previous
trước
audio
temperature
nhiệt độ
audio
since
từ
audio
region
vùng đất
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
against
chống lại
audio
record
ghi
audio
against
chống lại
audio
record
ghi
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
district
huyện
audio
district
huyện
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
heat
nhiệt
audio
years
năm
audio
levels
cấp độ
audio
rains
mưa
audio
may
có thể
audio
with
với
audio
heat
nhiệt
audio
years
năm
audio
levels
cấp độ
audio
rains
mưa
audio
may
có thể
audio
with
với
audio
dong
đồng
audio
precautions
các biện pháp phòng ngừa
audio
warned
cảnh báo
audio
setting
cài đặt
audio
rainy season
mùa mưa
audio
nai
nai
audio
resume
bản tóm tắt
audio
celsius
độ C
audio
for
audio
brought
đem lại
audio
disturbances
sự xáo trộn
audio
lasting
bền vững
audio
prolonged
kéo dài
audio
el
el
audio
the
các
audio
by
qua
audio
nino
nino
audio
forecasted
dự báo
audio
duration
khoảng thời gian
audio
thunderstorms
giông bão
audio
advised
khuyên
audio
of
của
audio
expected
hy vọng
audio
have
audio
sunny
nhiều nắng
audio
waves
sóng
audio
degrees
độ
audio
conditions
điều kiện
audio
le
le
audio
dinh
dinh
audio
hcmc
hcmc
audio
quyet
quyet
audio
experienced
có kinh nghiệm
audio
southern
phía Nam
audio
atmospheric
khí quyển
audio
friday's
thứ sáu
audio
changes
thay đổi
audio
southeastern
hướng đông nam
audio
province
tỉnh
audio
its
của nó
audio
relief
sự cứu tế
audio
attributed
quy cho
audio
this
cái này
audio
regional
khu vực
audio
mid
giữa
audio
wave
sóng
audio
is
audio
sudden
đột nhiên
audio
and
audio
hydrometeorological
khí tượng thủy văn
audio
similar to
tương tự như
audio
from
từ
audio
temperatures
nhiệt độ
audio
pollutants
chất ô nhiễm
audio
lowering
hạ thấp
audio
cool off
mát
audio
sweltering
oi bức
audio
bang
bang
audio
minh
minh
audio
on
TRÊN
audio
photo
hình chụp
audio
vinh
vinh
audio
hoc
học
audio
heavy rain
mưa nặng hạt
audio
hcmc's
hcmc
audio
mon
Thứ hai
audio
dang
dang
View less

Other articles