flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Top Trump allies meet with Netanyahu in Israel as ICC seeks arrest warrants

Save News
2024-05-22 19:31:09
Translation suggestions
Top Trump allies meet with Netanyahu in Israel as ICC seeks arrest warrants
Source: FOX
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hiếu thỉu năng
0 0
2024-05-23
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
there
ở đó
audio
top
đứng đầu
audio
support
ủng hộ
audio
trip
chuyến đi
audio
between
giữa
audio
week
tuần
audio
there
ở đó
audio
top
đứng đầu
audio
support
ủng hộ
audio
trip
chuyến đi
audio
between
giữa
audio
week
tuần
audio
other
khác
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
center
trung tâm
audio
center
trung tâm
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
as
như
audio
commitment
sự cam kết
audio
as
như
audio
commitment
sự cam kết
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
administration
hành chính
audio
administration
hành chính
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
former
trước đây
audio
gantz
gantz
audio
alleged
bị cáo buộc
audio
israeli
người Israel
audio
defense
phòng thủ
audio
biden
Biden
audio
former
trước đây
audio
gantz
gantz
audio
alleged
bị cáo buộc
audio
israeli
người Israel
audio
defense
phòng thủ
audio
biden
Biden
audio
ambassador
đại sứ
audio
trump
kèn
audio
an
MỘT
audio
prosecutor
công tố viên
audio
minister
bộ trưởng, mục sư
audio
aimed
nhằm vào
audio
stating
nêu rõ
audio
former president
cựu chủ tịch
audio
warrants
bảo đảm
audio
rakolta
rakolta
audio
o'brien
o'brien
audio
seeking
đang tìm kiếm
audio
arrest
bắt giữ
audio
hamas
hamas
audio
actions
hành động
audio
equivalence
sự tương đương
audio
john
John
audio
prime
xuất sắc
audio
icc
icc
audio
international criminal court
Tòa án hình sự quốc tế
audio
mcmullen
mcmullen
audio
his
của anh ấy
audio
icc's
của icc
audio
political
thuộc về chính trị
audio
israel
Người israel
audio
to meet with
để gặp
audio
the
các
audio
including
bao gồm
audio
benny
benny
audio
announcement
thông báo
audio
by
qua
audio
amid
ở giữa
audio
national security
An ninh quốc gia
audio
adviser
cố vấn
audio
condemned
bị lên án
audio
is
audio
traveled
đi du lịch
audio
and
audio
rival
đối thủ
audio
yoav
yoav
audio
crimes
tội ác
audio
to show
để hiển thị
audio
ed
ed
audio
benjamin
benjamin
audio
netanyahu
netanyahu
audio
gallant
dũng cảm
audio
gaza
dải gaza
audio
no
KHÔNG
audio
israel's
của Israel
audio
allies
đồng minh
audio
war
chiến tranh
audio
of
của
audio
reaffirming
tái khẳng định
audio
robert
Robert
audio
uae
uae
audio
switzerland
Thụy sĩ
audio
in
TRONG
audio
meet with
gặp gỡ với
audio
seeks
tìm kiếm
audio
prime minister
Thủ tướng
audio
this
cái này
audio
along with
cùng với
audio
members
các thành viên
View less

Other articles