flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

How Lake Mead's Water Levels Will Fare This Summer

Save News
2024-05-19 19:32:30
Translation suggestions
How Lake Mead's Water Levels Will Fare This Summer
Source: NW
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hiếu thỉu năng
0 0
2024-05-20
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
june
tháng sáu
audio
lake
hồ
audio
during
trong lúc
audio
river
dòng sông
audio
dry
khô
audio
million
triệu
audio
june
tháng sáu
audio
lake
hồ
audio
during
trong lúc
audio
river
dòng sông
audio
dry
khô
audio
million
triệu
audio
rise
tăng lên
audio
end
kết thúc
audio
people
mọi người
audio
weather
thời tiết
audio
more
hơn
audio
september
tháng 9
audio
amount
số lượng
audio
continue
Tiếp tục
audio
demand
yêu cầu
audio
summer
mùa hè
audio
water
Nước
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
again
lần nữa
audio
upcoming
sắp tới
audio
decrease
giảm bớt
audio
over
qua
audio
supply
cung cấp
audio
decline
sự suy sụp
audio
again
lần nữa
audio
upcoming
sắp tới
audio
decrease
giảm bớt
audio
over
qua
audio
supply
cung cấp
audio
decline
sự suy sụp
audio
region
vùng đất
audio
throughout
khắp
audio
need
nhu cầu
audio
recent
gần đây
audio
indicate
biểu thị
audio
further
hơn nữa
audio
period
Giai đoạn
audio
despite
cho dù
audio
due to
bởi vì
audio
file
tài liệu
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
likely
có khả năng
audio
ongoing
đang diễn ra
audio
likely
có khả năng
audio
ongoing
đang diễn ra
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
possibility
khả năng
audio
years
năm
audio
exacerbating
làm trầm trọng thêm
audio
lead to
dẫn đến
audio
levels
cấp độ
audio
may
có thể
audio
possibility
khả năng
audio
years
năm
audio
exacerbating
làm trầm trọng thêm
audio
lead to
dẫn đến
audio
levels
cấp độ
audio
may
có thể
audio
mead's
đồng cỏ
audio
precipitation
sự kết tủa
audio
projections
phép chiếu
audio
experts
Các chuyên gia
audio
are
audio
fed
đã nuôi
audio
summer months
những tháng hè
audio
recoveries
phục hồi
audio
reclamation
sự khai hoang
audio
estimated
ước lượng
audio
for
audio
patterns
hoa văn
audio
climate change
khí hậu thay đổi
audio
which
cái mà
audio
snowmelt
tuyết tan
audio
feet
bàn chân
audio
mountains
núi
audio
the
các
audio
by
qua
audio
caution
thận trọng
audio
depends
phụ thuộc
audio
sourced
có nguồn gốc
audio
as of
kể từ
audio
stressing
nhấn mạnh
audio
expected
hy vọng
audio
that
cái đó
audio
stands
khán đài
audio
currently
Hiện nay
audio
reservoir
Hồ chứa
audio
unpredictable
không thể đoán trước
audio
according
theo
audio
receives
nhận được
audio
strategies
chiến lược
audio
declining
suy giảm
audio
record low
kỷ lục thấp
audio
surrounding
xung quanh
audio
mead
đồng cỏ
audio
supplying
cung cấp
audio
water management
quản lý nước
audio
crucial
chủ yếu
audio
lows
mức thấp
audio
this
cái này
audio
reaching
đạt
audio
reached
đạt
audio
bureau
văn phòng
audio
in
TRONG
audio
could
có thể
audio
is
audio
and
audio
imbalance
mất cân bằng
audio
from
từ
audio
sustainable
bền vững
audio
colorado
Colorado
audio
fare
giá vé
audio
how
Làm sao
audio
will
sẽ
audio
seen
đã xem
audio
has
audio
drought
hạn hán
audio
photo
hình chụp
audio
of
của
View less

Other articles