flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Migration Group Says 76 Million Displaced in 2023

Save News
2024-05-15 22:30:13
Translation suggestions
Migration Group Says 76 Million Displaced in 2023
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

son tran
0 0
2024-05-16
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
group
nhóm
audio
million
triệu
audio
also
Mà còn
audio
there
ở đó
audio
number
con số
audio
someone
người nào đó
audio
group
nhóm
audio
million
triệu
audio
also
Mà còn
audio
there
ở đó
audio
number
con số
audio
someone
người nào đó
audio
away
xa
audio
like
giống
audio
ago
trước kia
audio
half
một nửa
audio
happen
xảy ra
audio
result
kết quả
audio
past
quá khứ
audio
activity
hoạt động
audio
small
bé nhỏ
audio
new
mới
audio
april
tháng tư
audio
between
giữa
audio
center
trung tâm
audio
many
nhiều
audio
never
không bao giờ
audio
problem
vấn đề
audio
produce
sản xuất
audio
most
hầu hết
audio
much
nhiều
audio
still
vẫn
audio
end
kết thúc
audio
into
vào trong
audio
open
mở
audio
say
nói
audio
people
mọi người
audio
things
đồ đạc
audio
information
thông tin
audio
difficult
khó
audio
human
nhân loại
audio
within
ở trong
audio
sometimes
Thỉnh thoảng
audio
include
bao gồm
audio
percent
phần trăm
audio
support
ủng hộ
audio
october
Tháng Mười
audio
world
thế giới
audio
report
báo cáo
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
big
lớn
audio
found
thành lập
audio
agency
hãng
audio
over
qua
audio
council
hội đồng
audio
across
sang
audio
big
lớn
audio
found
thành lập
audio
agency
hãng
audio
over
qua
audio
council
hội đồng
audio
across
sang
audio
data
dữ liệu
audio
based
dựa trên
audio
show
trình diễn
audio
once
một lần
audio
latest
muộn nhất
audio
almost
hầu hết
audio
ever
bao giờ
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
since
kể từ
audio
natural
tự nhiên
audio
race
loài
audio
those
những thứ kia
audio
record
ghi
audio
conflict
xung đột
audio
since
kể từ
audio
natural
tự nhiên
audio
race
loài
audio
those
những thứ kia
audio
record
ghi
audio
conflict
xung đột
audio
secretary
thư ký
audio
factor
nhân tố
audio
south
phía nam
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
earlier
trước đó
audio
africa
Châu phi
audio
general
tổng quan
audio
tip
mẹo
audio
director
giám đốc
audio
cover
che phủ
audio
earlier
trước đó
audio
africa
Châu phi
audio
general
tổng quan
audio
tip
mẹo
audio
director
giám đốc
audio
cover
che phủ
audio
major
lớn lao
audio
physical
thuộc vật chất
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
single
độc thân
audio
migration
di cư
audio
in
TRONG
audio
displaced
di dời
audio
says
nói
audio
years
năm
audio
single
độc thân
audio
migration
di cư
audio
in
TRONG
audio
displaced
di dời
audio
says
nói
audio
years
năm
audio
does
làm
audio
israeli
người Israel
audio
lifestyle
cách sống
audio
flee
chạy trốn
audio
numbers
con số
audio
may
có thể
audio
followed
đã theo dõi
audio
collecting
sưu tập
audio
hamas
hamas
audio
helps
giúp
audio
because of
bởi vì
audio
that is
đó là
audio
with
với
audio
two
hai
audio
forces
lực lượng
audio
supporters
những người ủng hộ
audio
including
bao gồm
audio
known
được biết đến
audio
findings
phát hiện
audio
one
một
audio
tens
hàng chục
audio
are
audio
research organization
tổ chức nghiên cứu
audio
internal displacement
chuyển vị bên trong
audio
their
của họ
audio
fighting
Chiến đấu
audio
last year
năm ngoái
audio
persecution
áp bức
audio
tensions
căng thẳng
audio
desert
sa mạc
audio
for
audio
worse
tệ hơn
audio
unfairly
không công bằng
audio
she
cô ấy
audio
climate change
khí hậu thay đổi
audio
reaction
sự phản ứng lại
audio
effects
các hiệu ứng
audio
tied
bị ràng buộc
audio
larger
lớn hơn
audio
refugees
những người tị nạn
audio
movements
sự di chuyển
audio
gaza's
gaza
audio
which
cái mà
audio
deep
sâu
audio
the sahara
sa mạc Sahara
audio
seems
có vẻ như
audio
has
audio
started
đã bắt đầu
audio
geneva
Genève
audio
who
Ai
audio
more than
nhiều hơn
audio
another country
nước khác
audio
by
qua
audio
attacks
tấn công
audio
the united nations
liên Hợp Quốc
audio
forced
bị ép
audio
refugee
người tị nạn
audio
deals
giao dịch
audio
congo
Công-gô
audio
v
v
audio
idmc
idmc
audio
norwegian
người Na Uy
audio
words
từ
audio
thirds
phần ba
audio
and
audio
moved
đã di chuyển
audio
about
Về
audio
all of
tất cả
audio
expected
hy vọng
audio
have
audio
caused
gây ra
audio
cases
các trường hợp
audio
conflicts
xung đột
audio
began
đã bắt đầu
audio
borders
biên giới
audio
reported
đã báo cáo
audio
nearly
gần như
audio
total displacement
tổng dịch chuyển
audio
sudan's
sudan
audio
report's
báo cáo
audio
living
cuộc sống
audio
five
năm
audio
middle east
Trung đông
audio
sets
bộ
audio
alexandra
alexandra
audio
millions
hàng triệu
audio
political
thuộc về chính trị
audio
released
phát hành
audio
countries
Quốc gia
audio
jan
tháng một
audio
floods
lũ lụt
audio
military
quân đội
audio
territory
lãnh thổ
audio
bilak
bilak
audio
treat
đối xử
audio
recorded
ghi lại
audio
disasters
thiên tai
audio
cruelly
một cách tàn nhẫn
audio
egeland
xứ Wales
audio
months
tháng
audio
reasons
lý do
audio
hides
giấu
audio
monitoring
giám sát
audio
figures
số liệu
audio
violence
bạo lực
audio
counted
tính
audio
gaza
dải gaza
audio
increased
tăng
audio
said
nói
audio
runs
chạy
audio
was
đã từng là
audio
internally displaced
di dời nội bộ
audio
they
họ
audio
beliefs
niềm tin
audio
we
chúng tôi
audio
driving
điều khiển
audio
but
Nhưng
audio
religious
tôn giáo
audio
sudan
sudan
audio
its
của nó
audio
influence
ảnh hưởng
audio
threat
mối đe dọa
audio
iceberg
tảng băng trôi
audio
especially
đặc biệt
audio
three
ba
audio
broke
phá sản
audio
israel
Người israel
audio
homes
nhà
audio
idiom
cách diễn đạt
audio
evidence
chứng cớ
audio
factors
các nhân tố
audio
something
thứ gì đó
audio
increasing
tăng dần
audio
rapid
nhanh
audio
out
ngoài
audio
linked
liên kết
audio
to return
trở về
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
follows
theo sau
audio
from
từ
audio
crisis
khủng hoảng
audio
were
đã từng
audio
rulers
những cây thước
View less

Other articles