flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Reformist candidate Masoud Pezeshkian wins Iran's presidential runoff election

Save News
2024-07-09 07:31:19
Translation suggestions
Reformist candidate Masoud Pezeshkian wins Iran's presidential runoff election
Source: FOX
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
wear
mặc
audio
big
to lớn
audio
before
trước
audio
still
vẫn
audio
high
cao
audio
number
con số
audio
wear
mặc
audio
big
to lớn
audio
before
trước
audio
still
vẫn
audio
high
cao
audio
number
con số
audio
president
chủ tịch
audio
person
người
audio
free
miễn phí
audio
follow
theo
audio
enough
đủ
audio
only
chỉ một
audio
change
thay đổi
audio
government
chính phủ
audio
first
Đầu tiên
audio
long
dài
audio
participate
tham gia
audio
near
gần
audio
after
sau đó
audio
friday
Thứ sáu
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
center
trung tâm
audio
leader
lãnh đạo
audio
significant
có ý nghĩa
audio
fair
hội chợ
audio
over
qua
audio
several
một số
audio
center
trung tâm
audio
leader
lãnh đạo
audio
significant
có ý nghĩa
audio
fair
hội chợ
audio
over
qua
audio
several
một số
audio
region
vùng đất
audio
either
hoặc
audio
candidate
ứng viên
audio
mostly
hầu hết
audio
already
đã
audio
vote
bỏ phiếu
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
as
như
audio
direct
trực tiếp
audio
those
những thứ kia
audio
rule
luật lệ
audio
as
như
audio
direct
trực tiếp
audio
those
những thứ kia
audio
rule
luật lệ
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
west
hướng tây
audio
west
hướng tây
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
former
trước đây
audio
of
của
audio
is
audio
runoff
dòng chảy
audio
works
làm
audio
it
audio
former
trước đây
audio
of
của
audio
is
audio
runoff
dòng chảy
audio
works
làm
audio
it
audio
election
cuộc bầu cử
audio
the
các
audio
on hand
trên tay
audio
shiite
người Shiite
audio
nuclear
hạt nhân
audio
iran's
của Iran
audio
must
phải
audio
war
chiến tranh
audio
masoud
masoud
audio
supreme
tối cao
audio
politics
chính trị
audio
up
hướng lên
audio
with
với
audio
said
nói
audio
levels
cấp độ
audio
going
đang đi
audio
headscarves
khăn trùm đầu
audio
ayatollah
ayatollah
audio
enriching
làm giàu thêm
audio
at all
ở tất cả
audio
beat
tiết tấu
audio
reformist
người theo chủ nghĩa cải cách
audio
close to
gần với
audio
ali
bí danh
audio
not
không
audio
can
Có thể
audio
countries
Quốc gia
audio
who
Ai
audio
theocracy
thần quyền
audio
any
bất kì
audio
could
có thể
audio
needed
cần thiết
audio
armenia's
của Armenia
audio
country's
đất nước
audio
wanted
muốn
audio
attack
tấn công
audio
made
làm ra
audio
tensions
căng thẳng
audio
afraid
sợ
audio
fights
đánh nhau
audio
was
đã từng là
audio
if
nếu như
audio
foreign policy
chính sách đối ngoại
audio
easier
dễ dàng hơn
audio
he
Anh ta
audio
has
audio
women
phụ nữ
audio
israel
Người israel
audio
to make
để làm cho
audio
hardliners
những người theo đường lối cứng rắn
audio
pezeshkian
pezeshkian
audio
believed
tin
audio
khamenei
khamenei
audio
so
Vì thế
audio
gaza strip
dải Gaza
audio
iranians
người Iran
audio
changes
thay đổi
audio
jalili
ớt jalili
audio
saeed
saed
audio
that
cái đó
audio
hardliner
người theo đường lối cứng rắn
audio
were
đã từng
audio
hamas
hamas
audio
uranium
uranium
audio
state department
Bộ Ngoại giao
audio
promised
đã hứa
audio
are
audio
in
TRONG
audio
weapons
vũ khí
audio
promising
đầy hứa hẹn
audio
western
miền Tây
audio
iran
Iran
audio
decisions
quyết định
audio
by
qua
audio
chose
đã chọn
audio
about
Về
audio
tehran
Tehran
audio
presidential
tổng thống
audio
wins
thắng
audio
casting
vật đúc
audio
accompanied
đi kèm
audio
his
của anh ấy
audio
vahid
vahid
audio
foreign minister
ngoại trưởng
audio
ap
ap
audio
salemi
Salemi
audio
javad
javad
audio
shahr
Shahr
audio
photo
hình chụp
audio
qods
qod
audio
polling station
địa điểm bỏ phiếu
audio
mohammad
mohammad
audio
zarif
zarif
audio
reacts
phản ứng
View less

Other articles