flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Japanese hotels receive new top Michelin Guide ratings

Save News
2024-07-08 07:33:00
Translation suggestions
Japanese hotels receive new top Michelin Guide ratings
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hiếu thỉu năng
0 0
2024-07-15
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
quality
chất lượng
audio
feel
cảm thấy
audio
things
đồ đạc
audio
building
xây dựng
audio
country
quốc gia
audio
make
làm
audio
quality
chất lượng
audio
feel
cảm thấy
audio
things
đồ đạc
audio
building
xây dựng
audio
country
quốc gia
audio
make
làm
audio
like
giống
audio
service
dịch vụ
audio
star
ngôi sao
audio
hotel
khách sạn
audio
receive
nhận được
audio
new
mới
audio
top
đứng đầu
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
march
tháng ba
audio
guide
hướng dẫn
audio
march
tháng ba
audio
guide
hướng dẫn
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
place
nơi
audio
rate
tỷ lệ
audio
place
nơi
audio
rate
tỷ lệ
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
well
à
audio
well
à
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
given
đưa ra
audio
be
audio
of
của
audio
japan
Nhật Bản
audio
the
các
audio
kyoto
kyoto
audio
given
đưa ra
audio
be
audio
of
của
audio
japan
Nhật Bản
audio
the
các
audio
kyoto
kyoto
audio
value for money
giá trị của đồng tiền
audio
been
audio
to
ĐẾN
audio
with
với
audio
how
Làm sao
audio
four
bốn
audio
look at
nhìn vào
audio
otemachi
otemachi
audio
three
ba
audio
mitsui
mitsui
audio
has
audio
added
thêm
audio
rating system
hế thống đánh giá
audio
japanese
tiếng Nhật
audio
seasons
các mùa
audio
palace
cung điện
audio
highest
cao nhất
audio
and
audio
can
Có thể
audio
recognized
được công nhận
audio
michelin
michelin
audio
addition
phép cộng
audio
hotels
nhiều khách sạn
audio
have
audio
are
audio
keys
phím
audio
guests
khách
audio
six
sáu
audio
tokyo
tokyo
audio
they
họ
audio
interior design
thiết kế nội thất
audio
fifth
thứ năm
audio
becomes
trở thành
audio
personality
nhân cách
audio
amanemu
amanemu
audio
ratings
xếp hạng
audio
tran
trần
audio
photo
hình chụp
audio
travelers
Du khách
audio
thu
thu
audio
by
qua
audio
in
TRONG
View less

Other articles