flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Opioid Breakthrough as New Drug Supercharges Overdose-Reversing Medicine

Save News
2024-07-06 07:31:50
Translation suggestions
Opioid Breakthrough as New Drug Supercharges Overdose-Reversing Medicine
Source: NW
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hiếu thỉu năng
0 0
2024-07-07
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
might
có thể
audio
stop
dừng lại
audio
only
chỉ một
audio
main
chủ yếu
audio
new
mới
audio
find
tìm thấy
audio
might
có thể
audio
stop
dừng lại
audio
only
chỉ một
audio
main
chủ yếu
audio
new
mới
audio
find
tìm thấy
audio
people
mọi người
audio
better
tốt hơn
audio
time
thời gian
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
however
tuy nhiên
audio
over
qua
audio
found
thành lập
audio
likely
rất có thể
audio
used to
đã từng
audio
as
BẰNG
audio
however
tuy nhiên
audio
over
qua
audio
found
thành lập
audio
likely
rất có thể
audio
used to
đã từng
audio
as
BẰNG
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
effective
hiệu quả
audio
effective
hiệu quả
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
chemical
hóa chất
audio
chemical
hóa chất
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
work
làm việc
audio
binds
ràng buộc
audio
these
những cái này
audio
the
các
audio
is
audio
that
cái đó
audio
work
làm việc
audio
binds
ràng buộc
audio
these
những cái này
audio
the
các
audio
is
audio
that
cái đó
audio
naloxone
naloxone
audio
receptors
thụ thể
audio
works
làm
audio
died
chết
audio
more than
nhiều hơn
audio
overdose
quá liều
audio
selectively
có chọn lọc
audio
it
audio
short time
thời gian ngắn
audio
crisis
khủng hoảng
audio
because of
bởi vì
audio
bind to
ràng buộc
audio
make current
thực hiện hiện tại
audio
were
đã từng
audio
been
audio
this
cái này
audio
makes
làm cho
audio
counter
quầy tính tiền
audio
trying
cố gắng
audio
overdoses
quá liều
audio
powerful
mạnh mẽ
audio
scientists
các nhà khoa học
audio
treatments
phương pháp điều trị
audio
deaths
cái chết
audio
them
họ
audio
and
audio
for
audio
opioid
thuốc phiện
audio
but
Nhưng
audio
times
lần
audio
synthetic
tổng hợp
audio
drug
thuốc
audio
have
audio
nasal spray
thuốc xịt mũi
audio
compatible
tương thích
audio
effects
các hiệu ứng
audio
chemicals
hóa chất
audio
researchers
Các nhà nghiên cứu
audio
called
gọi điện
audio
opioids
thuốc phiện
audio
with
với
audio
seven
bảy
audio
supercharges
siêu nạp
audio
breakthrough
đột phá
audio
medicine
thuốc
audio
reversing
đảo ngược
audio
of
của
audio
reverse
đảo ngược
audio
an
MỘT
audio
inset
chèn vào
audio
photo
hình chụp
audio
periods
Chu kỳ
View less

Other articles