flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

France's government spokesperson is attacked on campaign trail, days before decisive election

Save News
2024-07-06 07:31:14
Translation suggestions
France's government spokesperson is attacked on campaign trail, days before decisive election
Source: FOX
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hiếu thỉu năng
0 0
2024-07-06
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
area
khu vực
audio
very
rất
audio
short
ngắn
audio
during
trong lúc
audio
police
cảnh sát
audio
stop
dừng lại
audio
area
khu vực
audio
very
rất
audio
short
ngắn
audio
during
trong lúc
audio
police
cảnh sát
audio
stop
dừng lại
audio
because
bởi vì
audio
full
đầy
audio
office
văn phòng
audio
government
chính phủ
audio
while
trong khi
audio
before
trước
audio
weekly
hàng tuần
audio
july
tháng bảy
audio
wednesday
Thứ Tư
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
meeting
họp
audio
upcoming
sắp tới
audio
duty
nhiệm vụ
audio
against
chống lại
audio
meeting
họp
audio
upcoming
sắp tới
audio
duty
nhiệm vụ
audio
against
chống lại
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
campaign
chiến dịch
audio
campaign
chiến dịch
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
cabinet
tủ
audio
interior
Nội địa
audio
wing
cánh
audio
cabinet
tủ
audio
interior
Nội địa
audio
wing
cánh
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
spokesperson
người phát ngôn
audio
being
hiện tại
audio
elections
cuộc bầu cử
audio
the
các
audio
is
audio
thevenot
thevenot
audio
spokesperson
người phát ngôn
audio
being
hiện tại
audio
elections
cuộc bầu cử
audio
the
các
audio
is
audio
thevenot
thevenot
audio
that
cái đó
audio
was
đã từng là
audio
prisca
Prisca
audio
hate speech
lời nói căm thù
audio
used
đã sử dụng
audio
to
ĐẾN
audio
including
bao gồm
audio
were
đã từng
audio
minister
bộ trưởng, mục sư
audio
french
người Pháp
audio
they
họ
audio
trying
cố gắng
audio
be on
được trên
audio
spokeswoman
người phát ngôn
audio
candidates
ứng viên
audio
election day
ngày bầu cử
audio
rally
tập hợp
audio
bullied
bắt nạt
audio
them
họ
audio
and
audio
for
audio
officers
sĩ quan
audio
majority
số đông
audio
paris
Paris
audio
moderate
vừa phải
audio
national
quốc gia
audio
are
audio
have
audio
france
Pháp
audio
attacked
bị tấn công
audio
anti
chống
audio
groups
các nhóm
audio
tense
căng thẳng
audio
in
TRONG
audio
contentious
gây tranh cãi
audio
snap
búng tay
audio
sent
đã gửi
audio
right now
ngay lập tức
audio
from
từ
audio
getting
nhận
audio
nationalist
người theo chủ nghĩa dân tộc
audio
running
đang chạy
audio
will
sẽ
audio
left
bên trái
audio
with
với
audio
said
nói
audio
immigration
nhập cư
audio
election
cuộc bầu cử
audio
trail
dấu vết
audio
decisive
quyết định
audio
on
TRÊN
audio
days
ngày
audio
france's
của Pháp
audio
ap
ap
audio
elysee
điện ly
audio
palace
cung điện
audio
at
Tại
audio
leaves
audio
photo
hình chụp
audio
padilla
padilla
View less

Other articles