flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Black Widow' Is Heaviest-known Neutron Star

Save News
2022-08-06 22:30:14
Translation suggestions
‘Black Widow' Is Heaviest-known Neutron Star
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

nguyenmay.1108
0 0
2022-08-07
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
black
đen
audio
star
ngôi sao
audio
space
không gian
audio
believe
tin tưởng
audio
most
hầu hết
audio
example
ví dụ
audio
black
đen
audio
star
ngôi sao
audio
space
không gian
audio
believe
tin tưởng
audio
most
hầu hết
audio
example
ví dụ
audio
much
nhiều
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
hundred
trăm
audio
every
mọi
audio
second
thứ hai
audio
sun
mặt trời
audio
close
đóng
audio
into
vào trong
audio
center
trung tâm
audio
event
sự kiện
audio
give
đưa cho
audio
short
ngắn
audio
like
giống
audio
only
chỉ một
audio
other
khác
audio
quickly
nhanh
audio
write
viết
audio
research
nghiên cứu
audio
inside
bên trong
audio
behind
phía sau
audio
use
sử dụng
audio
describe
mô tả
audio
nothing
Không có gì
audio
know
biết
audio
important
quan trọng
audio
year
năm
audio
change
thay đổi
audio
build
xây dựng
audio
very
rất
audio
size
kích cỡ
audio
city
thành phố
audio
within
ở trong
audio
small
bé nhỏ
audio
area
khu vực
audio
call
gọi
audio
name
tên
audio
eat
ăn
audio
after
sau đó
audio
system
hệ thống
audio
limit
giới hạn
audio
say
nói
audio
lost
mất
audio
percent
phần trăm
audio
far
xa
audio
less
ít hơn
audio
difficult
khó
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
air
không khí
audio
since
từ
audio
possible
khả thi
audio
kind
loại
audio
appear
xuất hiện
audio
material
vật liệu
audio
air
không khí
audio
since
từ
audio
possible
khả thi
audio
kind
loại
audio
appear
xuất hiện
audio
material
vật liệu
audio
as
BẰNG
audio
yet
chưa
audio
related
có liên quan
audio
usual
thường
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
normal
bình thường
audio
light
ánh sáng
audio
turn
xoay
audio
should
nên
audio
point
điểm
audio
matter
vấn đề
audio
normal
bình thường
audio
light
ánh sáng
audio
turn
xoay
audio
should
nên
audio
point
điểm
audio
matter
vấn đề
audio
distance
khoảng cách
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
chemical
hóa chất
audio
journal
tạp chí
audio
off
tắt
audio
director
giám đốc
audio
science
khoa học
audio
state
tình trạng
audio
chemical
hóa chất
audio
journal
tạp chí
audio
off
tắt
audio
director
giám đốc
audio
science
khoa học
audio
state
tình trạng
audio
then
sau đó
audio
term
thuật ngữ
audio
physical
thuộc vật chất
audio
gain
nhận được
audio
solar
mặt trời
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
get
được
audio
collapse
sụp đổ
audio
universe
vũ trụ
audio
probe
thăm dò
audio
telescope
kính thiên văn
audio
hydrogen
hydro
audio
get
được
audio
collapse
sụp đổ
audio
universe
vũ trụ
audio
probe
thăm dò
audio
telescope
kính thiên văn
audio
hydrogen
hydro
audio
pull
sự lôi kéo
audio
remains
còn lại
audio
neutron
neutron
audio
object
sự vật
audio
dense
ngu độn
audio
stuff
chất liệu
audio
liquid
chất lỏng
audio
investigation
cuộc điều tra
audio
horizon
chân trời
audio
planet
hành tinh
audio
astronomer
nhà thiên văn học
audio
seal
niêm phong
audio
massive
to lớn
audio
core
cốt lõi
audio
escape
bỏ trốn
audio
element
yếu tố
audio
female
nữ giới
View less

Other articles