flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Australia to Prevent Development of New Coal Mine

Save News
2022-08-05 22:30:18
Translation suggestions
Australia to Prevent Development of New Coal Mine
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 2

Featured translations

Nguyễn Thế Linh
0 0
2022-08-06
Trần Thị Vũ Nghĩa
0 0
2022-08-06
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
new
mới
audio
government
chính phủ
audio
great
Tuyệt
audio
environment
môi trường
audio
project
dự án
audio
party
buổi tiệc
audio
new
mới
audio
government
chính phủ
audio
great
Tuyệt
audio
environment
môi trường
audio
project
dự án
audio
party
buổi tiệc
audio
goal
mục tiêu
audio
help
giúp đỡ
audio
reduce
giảm bớt
audio
information
thông tin
audio
believe
tin tưởng
audio
park
công viên
audio
world
thế giới
audio
area
khu vực
audio
until
cho đến khi
audio
middle
ở giữa
audio
august
tháng tám
audio
answer
trả lời
audio
before
trước
audio
final
cuối cùng
audio
decision
phán quyết
audio
news
Tin tức
audio
now
Hiện nay
audio
time
thời gian
audio
activity
hoạt động
audio
after
sau đó
audio
house
căn nhà
audio
bill
hóa đơn
audio
put
đặt
audio
into
vào trong
audio
percent
phần trăm
audio
year
năm
audio
between
giữa
audio
conference
hội nghị
audio
difficult
khó
audio
long
dài
audio
high
cao
audio
near
gần
audio
water
Nước
audio
everyone
mọi người
audio
everything
mọi thứ
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
group
nhóm
audio
prevent
ngăn chặn
audio
due
quá hạn
audio
possible
khả thi
audio
based
dựa trên
audio
available
có sẵn
audio
group
nhóm
audio
prevent
ngăn chặn
audio
due
quá hạn
audio
possible
khả thi
audio
based
dựa trên
audio
available
có sẵn
audio
likely
rất có thể
audio
place
địa điểm
audio
leader
lãnh đạo
audio
need
nhu cầu
audio
law
pháp luật
audio
below
dưới
audio
previous
trước
audio
target
mục tiêu
audio
period
Giai đoạn
audio
growth
sự phát triển
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
effect
hiệu ứng
audio
nearby
gần đó
audio
gas
khí ga
audio
set
bộ
audio
point
điểm
audio
effect
hiệu ứng
audio
nearby
gần đó
audio
gas
khí ga
audio
set
bộ
audio
point
điểm
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
impact
tác động
audio
labor
nhân công
audio
statement
tuyên bố
audio
line
đường kẻ
audio
particular
cụ thể
audio
impact
tác động
audio
labor
nhân công
audio
statement
tuyên bố
audio
line
đường kẻ
audio
particular
cụ thể
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
major
chính
audio
barrier
rào chắn
audio
reef
rạn san hô
audio
deny
từ chối
audio
approval
sự chấp thuận
audio
marine
hàng hải
audio
major
chính
audio
barrier
rào chắn
audio
reef
rạn san hô
audio
deny
từ chối
audio
approval
sự chấp thuận
audio
marine
hàng hải
audio
minority
thiểu số
audio
greenhouse
nhà kính
audio
reject
từ chối
audio
influence
ảnh hưởng
audio
minister
bộ trưởng, mục sư
audio
refusal
từ chối
audio
climate
khí hậu
View less

Other articles