flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Saving Small Fish as Big US River Dries Up

Save News
2022-08-05 22:30:13
Translation suggestions
Saving Small Fish as Big US River Dries Up
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Trần Thị Vũ Nghĩa
0 0
2022-08-06
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
small
bé nhỏ
audio
big
to lớn
audio
river
dòng sông
audio
afternoon
buổi chiều
audio
down
xuống
audio
dry
khô
audio
small
bé nhỏ
audio
big
to lớn
audio
river
dòng sông
audio
afternoon
buổi chiều
audio
down
xuống
audio
dry
khô
audio
near
gần
audio
new
mới
audio
save
cứu
audio
many
nhiều
audio
before
trước
audio
sun
mặt trời
audio
water
Nước
audio
first
Đầu tiên
audio
time
thời gian
audio
month
tháng
audio
summer
mùa hè
audio
back
mặt sau
audio
far
xa
audio
say
nói
audio
there
ở đó
audio
might
có thể
audio
enough
đủ
audio
provide
cung cấp
audio
area
khu vực
audio
government
chính phủ
audio
keep
giữ
audio
high
cao
audio
rain
cơn mưa
audio
little
nhỏ bé
audio
service
dịch vụ
audio
program
chương trình
audio
day
ngày
audio
next
Kế tiếp
audio
know
biết
audio
use
sử dụng
audio
warm
ấm
audio
move
di chuyển
audio
after
sau đó
audio
only
chỉ một
audio
percent
phần trăm
audio
still
vẫn
audio
large
lớn
audio
more
hơn
audio
way
đường
audio
year
năm
audio
send
gửi
audio
part
phần
audio
june
tháng sáu
audio
few
một vài
audio
people
mọi người
audio
middle
ở giữa
audio
just
chỉ
audio
second
thứ hai
audio
want
muốn
audio
grow
phát triển
audio
past
quá khứ
audio
now
Hiện nay
audio
same
như nhau
audio
family
gia đình
audio
thousand
nghìn
audio
although
mặc dù
audio
money
tiền bạc
audio
because
bởi vì
audio
farm
nông trại
audio
city
thành phố
audio
also
Mà còn
audio
give
đưa cho
audio
like
giống
audio
other
khác
audio
difficult
khó
audio
amount
số lượng
audio
where
Ở đâu
audio
animal
động vật
audio
low
thấp
audio
produce
sản xuất
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
increase
tăng
audio
as
BẰNG
audio
recent
gần đây
audio
purpose
mục đích
audio
along
dọc theo
audio
sign
dấu hiệu
audio
increase
tăng
audio
as
BẰNG
audio
recent
gần đây
audio
purpose
mục đích
audio
along
dọc theo
audio
sign
dấu hiệu
audio
supply
cung cấp
audio
local
địa phương
audio
experience
kinh nghiệm
audio
over
qua
audio
need
nhu cầu
audio
raise
nâng lên
audio
release
giải phóng
audio
store
cửa hàng
audio
extra
thêm
audio
agreement
hiệp định
audio
engineer
kỹ sư
audio
land
đất
audio
exchange
trao đổi
audio
several
một số
audio
likely
rất có thể
audio
already
đã
audio
ground
đất
audio
place
địa điểm
audio
type
kiểu
audio
plant
thực vật
audio
period
Giai đoạn
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
extremely
cực kì
audio
north
phía bắc
audio
nearby
gần đó
audio
loss
sự mất mát
audio
wildlife
động vật hoang dã
audio
rate
tỷ lệ
audio
extremely
cực kì
audio
north
phía bắc
audio
nearby
gần đó
audio
loss
sự mất mát
audio
wildlife
động vật hoang dã
audio
rate
tỷ lệ
audio
poor
nghèo
audio
pay
chi trả
audio
leave
rời khỏi
audio
chief
người đứng đầu
audio
district
huyện
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
greatly
rất nhiều
audio
last
cuối cùng
audio
get
lấy
audio
certain
chắc chắn
audio
state
tình trạng
audio
greatly
rất nhiều
audio
last
cuối cùng
audio
get
lấy
audio
certain
chắc chắn
audio
state
tình trạng
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
lot
rất nhiều
audio
native
tự nhiên
audio
species
giống loài
audio
drought
hạn hán
audio
remains
còn lại
audio
pull
sự lôi kéo
audio
lot
rất nhiều
audio
native
tự nhiên
audio
species
giống loài
audio
drought
hạn hán
audio
remains
còn lại
audio
pull
sự lôi kéo
audio
normally
thông thường
audio
border
ranh giới
audio
biologist
nhà sinh vật học
audio
rescue
giải thoát
audio
survival
sống sót
audio
survive
tồn tại
audio
soil
đất
audio
breed
giống
audio
sentence
câu
audio
moisture
độ ẩm
View less

Other articles