flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Making Polite Requests in Email, Part 2

Save News
2022-08-04 22:30:44
Translation suggestions
Making Polite Requests in Email, Part 2
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
email
e-mail
audio
part
phần
audio
report
báo cáo
audio
continue
Tiếp tục
audio
website
trang mạng
audio
open
mở
audio
email
e-mail
audio
part
phần
audio
report
báo cáo
audio
continue
Tiếp tục
audio
website
trang mạng
audio
open
mở
audio
close
đóng
audio
request
lời yêu cầu
audio
thank
cám ơn
audio
idea
ý tưởng
audio
today
Hôm nay
audio
finish
hoàn thành
audio
discussion
cuộc thảo luận
audio
good
Tốt
audio
consider
coi như
audio
name
tên
audio
very
rất
audio
hello
Xin chào
audio
less
ít hơn
audio
person
người
audio
like
giống
audio
want
muốn
audio
change
thay đổi
audio
answer
trả lời
audio
remind
nhắc lại
audio
expect
trông chờ
audio
say
nói
audio
help
giúp đỡ
audio
look
Nhìn
audio
reply
hồi đáp
audio
time
thời gian
audio
read
đọc
audio
hope
mong
audio
hear
nghe
audio
simple
đơn giản
audio
end
kết thúc
audio
message
tin nhắn
audio
best
tốt nhất
audio
know
biết
audio
use
sử dụng
audio
let
cho phép
audio
way
đường
audio
more
hơn
audio
example
ví dụ
audio
sorry
Xin lỗi
audio
review
ôn tập
audio
busy
bận
audio
free
miễn phí
audio
later
sau đó
audio
ask
hỏi
audio
mind
tâm trí
audio
come
đến
audio
before
trước
audio
after
sau đó
audio
understand
hiểu
audio
also
Mà còn
audio
drive
lái xe
audio
train
xe lửa
audio
station
ga tàu
audio
there
ở đó
audio
might
có thể
audio
action
hoạt động
audio
add
thêm vào
audio
next
Kế tiếp
audio
someone
người nào đó
audio
return
trở lại
audio
service
dịch vụ
audio
because
bởi vì
audio
give
đưa cho
audio
reason
lý do
audio
include
bao gồm
audio
lunch
bữa trưa
audio
week
tuần
audio
always
luôn luôn
audio
support
ủng hộ
audio
make
làm
audio
receive
nhận được
audio
difficult
khó
audio
other
khác
audio
people
mọi người
audio
happy
vui mừng
audio
see
nhìn thấy
audio
quality
chất lượng
audio
better
tốt hơn
audio
problem
vấn đề
audio
protect
bảo vệ
audio
ability
khả năng
audio
information
thông tin
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
product
sản phẩm
audio
talk
nói chuyện
audio
opening
khai mạc
audio
prefer
thích hơn
audio
appreciate
đánh giá
audio
situation
tình huống
audio
product
sản phẩm
audio
talk
nói chuyện
audio
opening
khai mạc
audio
prefer
thích hơn
audio
appreciate
đánh giá
audio
situation
tình huống
audio
show
trình diễn
audio
meet
gặp
audio
almost
hầu hết
audio
possible
khả thi
audio
even
thậm chí
audio
exchange
trao đổi
audio
take
lấy
audio
place
địa điểm
audio
task
nhiệm vụ
audio
feedback
nhận xét
audio
reschedule
sắp xếp lại
audio
need
nhu cầu
audio
willing
sẵn sàng
audio
likely
rất có thể
audio
as
BẰNG
audio
condition
tình trạng
audio
kind
loại
audio
helpful
hữu ích
audio
purpose
mục đích
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
performance
hiệu suất
audio
set
bộ
audio
subject
chủ thể
audio
formal
chính thức
audio
express
thể hiện
audio
forward
phía trước
audio
performance
hiệu suất
audio
set
bộ
audio
subject
chủ thể
audio
formal
chính thức
audio
express
thể hiện
audio
forward
phía trước
audio
common
chung
audio
writer
nhà văn
audio
direct
trực tiếp
audio
word
từ
audio
chance
cơ hội
audio
offer
lời đề nghị
audio
balance
THĂNG BẰNG
audio
well
Tốt
audio
separate
chia
audio
rule
luật lệ
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
such
như vậy
audio
then
sau đó
audio
get
lấy
audio
lot
nhiều
audio
cover
che phủ
audio
statement
tuyên bố
audio
such
như vậy
audio
then
sau đó
audio
get
lấy
audio
lot
nhiều
audio
cover
che phủ
audio
statement
tuyên bố
audio
respect
sự tôn trọng
audio
form
hình thức
audio
grateful
tri ân
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
possibility
khả năng
audio
signal
tín hiệu
audio
aware
nhận thức
audio
excuse
thứ lỗi
audio
thoughtful
chu đáo
audio
behavior
hành vi
audio
possibility
khả năng
audio
signal
tín hiệu
audio
aware
nhận thức
audio
excuse
thứ lỗi
audio
thoughtful
chu đáo
audio
behavior
hành vi
audio
object
sự vật
audio
essay
tiểu luận
audio
additional
thêm vào
audio
custom
phong tục
audio
communicate
giao tiếp
audio
heading
phần mở đầu
audio
appreciation
sự đánh giá
audio
strengthen
tăng cường
audio
owe
nợ
audio
attitude
thái độ
View less

Other articles