flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

TikTok pledges more transparency for researchers amid renewed scrutiny

Save News
2022-08-04 19:30:50
Translation suggestions
TikTok pledges more transparency for researchers amid renewed scrutiny
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Nguyễn Phước Nguyên Lan
0 0
2022-08-04
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
later
sau đó
audio
year
năm
audio
company
công ty
audio
provide
cung cấp
audio
goal
mục tiêu
audio
change
thay đổi
audio
later
sau đó
audio
year
năm
audio
company
công ty
audio
provide
cung cấp
audio
goal
mục tiêu
audio
change
thay đổi
audio
increase
tăng
audio
business
việc kinh doanh
audio
include
bao gồm
audio
information
thông tin
audio
notice
để ý
audio
news
Tin tức
audio
month
tháng
audio
member
thành viên
audio
apple
quả táo
audio
however
Tuy nhiên
audio
look
Nhìn
audio
into
vào trong
audio
parent
cha mẹ
audio
now
Hiện nay
audio
more
hơn
audio
wednesday
Thứ Tư
audio
share
chia sẻ
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
activity
hoạt động
audio
access
truy cập
audio
application
ứng dụng
audio
public
công cộng
audio
data
dữ liệu
audio
regarding
về
audio
activity
hoạt động
audio
access
truy cập
audio
application
ứng dụng
audio
public
công cộng
audio
data
dữ liệu
audio
regarding
về
audio
efficient
có hiệu quả
audio
analyze
phân tích
audio
available
có sẵn
audio
remove
di dời
audio
security
bảo vệ
audio
over
qua
audio
committee
ủy ban
audio
similar
tương tự
audio
recent
gần đây
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
study
học
audio
chief
người đứng đầu
audio
content
nội dung
audio
tool
dụng cụ
audio
approach
tiếp cận
audio
authority
thẩm quyền
audio
study
học
audio
chief
người đứng đầu
audio
content
nội dung
audio
tool
dụng cụ
audio
approach
tiếp cận
audio
authority
thẩm quyền
audio
should
nên
audio
earlier
sớm hơn
audio
impact
sự va chạm
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
society
xã hội
audio
programming
lập trình
audio
officer
nhân viên văn phòng
audio
existing
hiện có
audio
last
cuối cùng
audio
trade
buôn bán
audio
society
xã hội
audio
programming
lập trình
audio
officer
nhân viên văn phòng
audio
existing
hiện có
audio
last
cuối cùng
audio
trade
buôn bán
audio
commission
nhiệm vụ
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
certain
nhất định
audio
behavior
hành vi
audio
platform
nền tảng
audio
intelligence
Sự thông minh
audio
federal
liên bang
audio
amid
ở giữa
audio
certain
nhất định
audio
behavior
hành vi
audio
platform
nền tảng
audio
intelligence
Sự thông minh
audio
federal
liên bang
audio
amid
ở giữa
audio
influence
ảnh hưởng
audio
scrutiny
sự xem xét kỹ lưỡng
View less

Other articles