flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Amazon beats expectations to avoid tech earnings slump

Save News
2022-08-02 07:30:58
Translation suggestions
Amazon beats expectations to avoid tech earnings slump
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 2

Featured translations

hieu bui
0 0
2022-08-02
nguyenmay.1108
0 0
2022-08-03
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
thursday
thứ năm
audio
billion
tỷ
audio
june
tháng sáu
audio
than
hơn
audio
same
như nhau
audio
more
hơn
audio
thursday
thứ năm
audio
billion
tỷ
audio
june
tháng sáu
audio
than
hơn
audio
same
như nhau
audio
more
hơn
audio
during
trong lúc
audio
web
mạng lưới
audio
percent
phần trăm
audio
rise
tăng lên
audio
time
thời gian
audio
year
năm
audio
after
sau đó
audio
current
hiện hành
audio
between
giữa
audio
third
ngày thứ ba
audio
much
nhiều
audio
avoid
tránh xa
audio
still
vẫn
audio
strong
mạnh
audio
other
khác
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
big
lớn
audio
sales
việc bán hàng
audio
period
Giai đoạn
audio
similar
tương tự
audio
previous
trước
audio
quarter
một phần tư
audio
big
lớn
audio
sales
việc bán hàng
audio
period
Giai đoạn
audio
similar
tương tự
audio
previous
trước
audio
quarter
một phần tư
audio
profit
lợi nhuận
audio
almost
hầu hết
audio
performance
hiệu suất
audio
as
BẰNG
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
even
thậm chí
audio
stock
Cổ phần
audio
loss
sự mất mát
audio
even
thậm chí
audio
stock
Cổ phần
audio
loss
sự mất mát
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
pressure
áp lực
audio
unit
đơn vị
audio
pressure
áp lực
audio
unit
đơn vị
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
last
cuối cùng
audio
stumble
tình cờ gặp
audio
inflation
lạm phát
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
forecast
dự báo
audio
amid
ở giữa
audio
last
cuối cùng
audio
stumble
tình cờ gặp
audio
inflation
lạm phát
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
forecast
dự báo
audio
amid
ở giữa
audio
boost
tăng
audio
retailer
người bán lẻ
View less

Other articles