flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Farmers forced to sell their cows as drought conditions worsen across US

Save News
2022-07-31 07:30:40
Translation suggestions
Farmers forced to sell their cows as drought conditions worsen across US
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 2

Featured translations

HUYỀN DIỆU SAA
0 0
2022-07-31
nguyenmay.1108
0 0
2022-07-31
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
most
hầu hết
audio
million
triệu
audio
people
mọi người
audio
only
chỉ một
audio
make
làm
audio
problem
vấn đề
audio
most
hầu hết
audio
million
triệu
audio
people
mọi người
audio
only
chỉ một
audio
make
làm
audio
problem
vấn đề
audio
more
hơn
audio
june
tháng sáu
audio
same
như nhau
audio
month
tháng
audio
year
năm
audio
program
chương trình
audio
long
dài
audio
time
thời gian
audio
order
đặt hàng
audio
help
giúp đỡ
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
sell
bán
audio
recent
gần đây
audio
over
qua
audio
option
lựa chọn
audio
ground
đất
audio
decrease
giảm bớt
audio
sell
bán
audio
recent
gần đây
audio
over
qua
audio
option
lựa chọn
audio
ground
đất
audio
decrease
giảm bớt
audio
eligible
đạt chuẩn
audio
as
BẰNG
audio
across
sang
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
decade
thập kỷ
audio
point
điểm
audio
through
bởi vì
audio
emergency
khẩn cấp
audio
decade
thập kỷ
audio
point
điểm
audio
through
bởi vì
audio
emergency
khẩn cấp
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
executive
điều hành
audio
claim
khẳng định
audio
last
cuối cùng
audio
aid
sự giúp đỡ
audio
stay
ở lại
audio
county
quận
audio
executive
điều hành
audio
claim
khẳng định
audio
last
cuối cùng
audio
aid
sự giúp đỡ
audio
stay
ở lại
audio
county
quận
audio
state
tình trạng
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
off
tắt
audio
fertilizer
phân bón
audio
output
đầu ra
audio
assistance
hỗ trợ
audio
livestock
vật nuôi
audio
drought
hạn hán
audio
off
tắt
audio
fertilizer
phân bón
audio
output
đầu ra
audio
assistance
hỗ trợ
audio
livestock
vật nuôi
audio
drought
hạn hán
audio
governor
thống đốc
audio
gasoline
xăng
audio
acute
nhọn
audio
extreme
vô cùng
audio
financial
tài chính
audio
severe
nghiêm trọng
View less

Other articles