flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Stay on Time with Clock, Watch Expressions

Save News
2022-07-30 22:30:35
Translation suggestions
Stay on Time with Clock, Watch Expressions
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
time
thời gian
audio
watch
đồng hồ
audio
now
Hiện nay
audio
program
chương trình
audio
give
đưa cho
audio
sometimes
Thỉnh thoảng
audio
time
thời gian
audio
watch
đồng hồ
audio
now
Hiện nay
audio
program
chương trình
audio
give
đưa cho
audio
sometimes
Thỉnh thoảng
audio
today
Hôm nay
audio
help
giúp đỡ
audio
use
sử dụng
audio
same
như nhau
audio
every
mọi
audio
day
ngày
audio
event
sự kiện
audio
very
rất
audio
regular
thường xuyên
audio
say
nói
audio
first
Đầu tiên
audio
might
có thể
audio
hear
nghe
audio
someone
người nào đó
audio
like
giống
audio
house
căn nhà
audio
never
không bao giờ
audio
minute
phút
audio
later
sau đó
audio
example
ví dụ
audio
also
Mà còn
audio
describe
mô tả
audio
always
luôn luôn
audio
here
đây
audio
late
muộn
audio
miss
audio
let's
hãy
audio
tell
kể
audio
happen
xảy ra
audio
without
không có
audio
problem
vấn đề
audio
everything
mọi thứ
audio
system
hệ thống
audio
inside
bên trong
audio
carefully
cẩn thận
audio
teacher
giáo viên
audio
training
đào tạo
audio
organize
tổ chức
audio
many
nhiều
audio
things
đồ đạc
audio
happy
vui mừng
audio
way
đường
audio
other
khác
audio
listen
Nghe
audio
big
to lớn
audio
company
công ty
audio
conference
hội nghị
audio
room
phòng
audio
hotel
khách sạn
audio
only
chỉ một
audio
space
không gian
audio
until
cho đến khi
audio
still
vẫn
audio
little
nhỏ bé
audio
mean
nghĩa là
audio
manage
quản lý
audio
between
giữa
audio
new
mới
audio
office
văn phòng
audio
lunch
bữa trưa
audio
theater
nhà hát
audio
festival
lễ hội
audio
everyone
mọi người
audio
ago
trước kia
audio
summer
mùa hè
audio
children
những đứa trẻ
audio
back
mặt sau
audio
next
Kế tiếp
audio
week
tuần
audio
because
bởi vì
audio
story
câu chuyện
audio
difficult
khó
audio
person
người
audio
often
thường
audio
able
có thể
audio
provide
cung cấp
audio
produce
sản xuất
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
good
tốt
audio
language
ngôn ngữ
audio
talk
nói chuyện
audio
related
có liên quan
audio
exact
chính xác
audio
reliable
đáng tin cậy
audio
good
tốt
audio
language
ngôn ngữ
audio
talk
nói chuyện
audio
related
có liên quan
audio
exact
chính xác
audio
reliable
đáng tin cậy
audio
operate
vận hành
audio
as
BẰNG
audio
once
một lần
audio
least
ít nhất
audio
over
qua
audio
control
điều khiển
audio
efficient
có hiệu quả
audio
take
lấy
audio
show
trình diễn
audio
usual
thường
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
energy
năng lượng
audio
set
bộ
audio
earlier
sớm hơn
audio
matter
vấn đề
audio
run
chạy
audio
word
từ
audio
energy
năng lượng
audio
set
bộ
audio
earlier
sớm hơn
audio
matter
vấn đề
audio
run
chạy
audio
word
từ
audio
century
thế kỷ
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
direct
trực tiếp
audio
stay
ở lại
audio
plan
kế hoạch
audio
work
công việc
audio
then
sau đó
audio
right
Phải
audio
direct
trực tiếp
audio
stay
ở lại
audio
plan
kế hoạch
audio
work
công việc
audio
then
sau đó
audio
right
Phải
audio
term
thuật ngữ
audio
class
lớp học
audio
lot
nhiều
audio
off
tắt
audio
cover
che phủ
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
manner
cách
audio
namely
cụ thể là
audio
habit
thói quen
audio
punctual
đúng giờ
audio
smoothly
thông suốt
audio
blast
vụ nổ
audio
manner
cách
audio
namely
cụ thể là
audio
habit
thói quen
audio
punctual
đúng giờ
audio
smoothly
thông suốt
audio
blast
vụ nổ
audio
extreme
vô cùng
audio
mechanism
cơ chế
audio
informal
không chính thức
audio
mechanical
cơ khí
audio
smooth
trơn tru
View less

Other articles