flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

What Are Elliptical Structures?

Save News
2022-07-28 22:30:39
Translation suggestions
What Are Elliptical Structures?
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
there
ở đó
audio
important
quan trọng
audio
part
phần
audio
many
nhiều
audio
other
khác
audio
report
báo cáo
audio
there
ở đó
audio
important
quan trọng
audio
part
phần
audio
many
nhiều
audio
other
khác
audio
report
báo cáo
audio
let's
hãy
audio
start
bắt đầu
audio
few
một vài
audio
still
vẫn
audio
hear
nghe
audio
cook
đầu bếp
audio
without
không có
audio
main
chủ yếu
audio
complete
hoàn thành
audio
dinner
bữa tối
audio
between
giữa
audio
although
mặc dù
audio
way
đường
audio
avoid
tránh xa
audio
make
làm
audio
more
hơn
audio
also
Mà còn
audio
reduce
giảm bớt
audio
problem
vấn đề
audio
depend
phụ thuộc
audio
agree
đồng ý
audio
example
ví dụ
audio
become
trở nên
audio
different
khác biệt
audio
consider
coi như
audio
train
xe lửa
audio
second
thứ hai
audio
same
như nhau
audio
join
tham gia
audio
arrive
đến
audio
question
câu hỏi
audio
time
thời gian
audio
idea
ý tưởng
audio
use
sử dụng
audio
might
có thể
audio
add
thêm vào
audio
short
ngắn
audio
order
đặt hàng
audio
think
nghĩ
audio
answer
trả lời
audio
before
trước
audio
here
đây
audio
past
quá khứ
audio
because
bởi vì
audio
first
Đầu tiên
audio
into
vào trong
audio
now
Hiện nay
audio
try
thử
audio
music
âm nhạc
audio
best
tốt nhất
audio
reason
lý do
audio
like
giống
audio
end
kết thúc
audio
give
đưa cho
audio
write
viết
audio
website
trang mạng
audio
difficult
khó
audio
necessary
cần thiết
audio
than
hơn
audio
group
nhóm
audio
usually
thường xuyên
audio
simple
đơn giản
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
better
tốt hơn
audio
speech
lời nói
audio
show
trình diễn
audio
case
trường hợp
audio
kind
loại
audio
already
đã
audio
better
tốt hơn
audio
speech
lời nói
audio
show
trình diễn
audio
case
trường hợp
audio
kind
loại
audio
already
đã
audio
as
BẰNG
audio
independent
độc lập
audio
appear
xuất hiện
audio
since
từ
audio
remove
di dời
audio
take
lấy
audio
possible
khả thi
audio
instead
thay vì
audio
prefer
thích hơn
audio
choice
sự lựa chọn
audio
suggest
gợi ý
audio
language
ngôn ngữ
audio
directly
trực tiếp
audio
present
hiện tại
audio
usual
thường
audio
place
địa điểm
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
indicate
chỉ ra
audio
common
chung
audio
subject
chủ thể
audio
natural
tự nhiên
audio
such
như là
audio
formal
chính thức
audio
indicate
chỉ ra
audio
common
chung
audio
subject
chủ thể
audio
natural
tự nhiên
audio
such
như là
audio
formal
chính thức
audio
separate
chia
audio
should
nên
audio
express
thể hiện
audio
section
phần
audio
imply
bao hàm, ngụ ý
audio
association
sự kết hợp
audio
rather
hơn là
audio
direct
trực tiếp
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
rule
quy tắc
audio
get
lấy
audio
statement
tuyên bố
audio
wonderful
tuyệt vời
audio
complex
tổ hợp
audio
absent
vắng mặt
audio
rule
quy tắc
audio
get
lấy
audio
statement
tuyên bố
audio
wonderful
tuyệt vời
audio
complex
tổ hợp
audio
absent
vắng mặt
audio
then
sau đó
audio
form
hình thức
audio
work
công việc
audio
live
sống
audio
involve
liên quan
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
single
độc thân
audio
mysterious
bí ẩn
audio
pull
sự lôi kéo
audio
ellipsis
dấu chấm lửng
audio
tense
căng thẳng
audio
apart
riêng biệt
audio
single
độc thân
audio
mysterious
bí ẩn
audio
pull
sự lôi kéo
audio
ellipsis
dấu chấm lửng
audio
tense
căng thẳng
audio
apart
riêng biệt
audio
trick
lừa
audio
consequence
kết quả
audio
custom
phong tục
audio
definition
sự định nghĩa
audio
phrase
cụm từ
audio
inference
sự suy luận
audio
elliptical
hình elip
audio
explore
khám phá
audio
clause
điều khoản
audio
sentence
câu
audio
structure
kết cấu
audio
cab
taxi
View less

Other articles