flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

PossibleEarliest Animal Predator' Named for British Naturalist

Save News
2022-07-28 22:30:24
Translation suggestions
Possible ‘Earliest Animal Predator' Named for British Naturalist
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
animal
động vật
audio
after
sau đó
audio
famous
nổi tiếng
audio
say
nói
audio
first
Đầu tiên
audio
also
Mà còn
audio
animal
động vật
audio
after
sau đó
audio
famous
nổi tiếng
audio
say
nói
audio
first
Đầu tiên
audio
also
Mà còn
audio
many
nhiều
audio
world
thế giới
audio
part
phần
audio
name
tên
audio
life
mạng sống
audio
modern
hiện đại
audio
like
giống
audio
million
triệu
audio
ago
trước kia
audio
call
gọi
audio
between
giữa
audio
during
trong lúc
audio
time
thời gian
audio
hard
cứng
audio
body
thân hình
audio
know
biết
audio
help
giúp đỡ
audio
understand
hiểu
audio
near
gần
audio
area
khu vực
audio
where
Ở đâu
audio
might
có thể
audio
group
nhóm
audio
university
trường đại học
audio
museum
bảo tàng
audio
history
lịch sử
audio
very
rất
audio
different
khác biệt
audio
other
khác
audio
around
xung quanh
audio
most
hầu hết
audio
water
Nước
audio
food
đồ ăn
audio
much
nhiều
audio
sea
biển
audio
today
Hôm nay
audio
difficult
khó
audio
usually
thường xuyên
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
long
dài
audio
possible
khả thi
audio
honor
tôn kính
audio
language
ngôn ngữ
audio
survey
sự khảo sát
audio
period
Giai đoạn
audio
long
dài
audio
possible
khả thi
audio
honor
tôn kính
audio
language
ngôn ngữ
audio
survey
sự khảo sát
audio
period
Giai đoạn
audio
as
BẰNG
audio
mostly
hầu hết
audio
found
thành lập
audio
related
có liên quan
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
similar
tương tự
audio
natural
tự nhiên
audio
such
như là
audio
through
bởi vì
audio
similar
tương tự
audio
natural
tự nhiên
audio
such
như là
audio
through
bởi vì
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
light
ánh sáng
audio
press
nhấn
audio
complex
tổ hợp
audio
form
hình thức
audio
light
ánh sáng
audio
press
nhấn
audio
complex
tổ hợp
audio
form
hình thức
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
glass
kính
audio
remains
còn lại
audio
skeleton
bộ xương
audio
fossil
hóa thạch
audio
dawn
bình minh
audio
exciting
thú vị
audio
glass
kính
audio
remains
còn lại
audio
skeleton
bộ xương
audio
fossil
hóa thạch
audio
dawn
bình minh
audio
exciting
thú vị
View less

Other articles