flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Rise in gasoline prices threatens social stability and food security in Latin America

Save News
2022-07-28 07:30:41
Translation suggestions
Rise in gasoline prices threatens social stability and food security in Latin America
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hồng Nguyễn
1 0
2022-07-28
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
order
đặt hàng
audio
change
thay đổi
audio
now
Hiện nay
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
before
trước
audio
order
đặt hàng
audio
change
thay đổi
audio
now
Hiện nay
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
before
trước
audio
water
Nước
audio
into
vào trong
audio
where
Ở đâu
audio
top
đứng đầu
audio
less
ít hơn
audio
increase
tăng
audio
world
thế giới
audio
bank
ngân hàng
audio
percent
phần trăm
audio
year
năm
audio
result
kết quả
audio
president
chủ tịch
audio
price
giá
audio
food
đồ ăn
audio
worker
công nhân
audio
far
xa
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
rise
tăng
audio
already
đã
audio
place
địa điểm
audio
region
vùng đất
audio
need
nhu cầu
audio
transport
chuyên chở
audio
rise
tăng
audio
already
đã
audio
place
địa điểm
audio
region
vùng đất
audio
need
nhu cầu
audio
transport
chuyên chở
audio
agricultural
nông nghiệp
audio
alternative
thay thế
audio
as
BẰNG
audio
due
quá hạn
audio
growth
sự phát triển
audio
strategy
chiến lược
audio
brief
ngắn gọn
audio
period
Giai đoạn
audio
security
bảo vệ
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
upcoming
sắp tới
audio
fuel
nhiên liệu
audio
such
như là
audio
impact
sự va chạm
audio
worldwide
trên toàn thế giới
audio
essential
thiết yếu
audio
upcoming
sắp tới
audio
fuel
nhiên liệu
audio
such
như là
audio
impact
sự va chạm
audio
worldwide
trên toàn thế giới
audio
essential
thiết yếu
audio
set
bộ
audio
per
mỗi
audio
chance
cơ hội
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
south
miền nam
audio
certain
chắc chắn
audio
enterprise
doanh nghiệp
audio
overall
tổng thể
audio
last
cuối cùng
audio
social
xã hội
audio
south
miền nam
audio
certain
chắc chắn
audio
enterprise
doanh nghiệp
audio
overall
tổng thể
audio
last
cuối cùng
audio
social
xã hội
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
global
toàn cầu
audio
projection
phép chiếu
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
adapt
thích nghi
audio
epidemic
bệnh dịch
audio
gasoline
xăng
audio
global
toàn cầu
audio
projection
phép chiếu
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
adapt
thích nghi
audio
epidemic
bệnh dịch
audio
gasoline
xăng
audio
export
xuất khẩu
audio
victory
chiến thắng
audio
stability
sự ổn định
audio
threaten
hăm dọa
audio
climate
khí hậu
audio
constitute
cấu tạo
audio
crisis
khủng hoảng
audio
violent
hung bạo
audio
harmony
hòa hợp
View less

Other articles