flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

The Philippines Cancels Russian Helicopter Deal

Save News
2022-07-27 22:30:22
Translation suggestions
The Philippines Cancels Russian Helicopter Deal
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Đỗ Thị Minh Ân
0 0
2022-07-30
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
government
chính phủ
audio
purchase
mua
audio
because
bởi vì
audio
president
chủ tịch
audio
decision
phán quyết
audio
cancel
Hủy bỏ
audio
government
chính phủ
audio
purchase
mua
audio
because
bởi vì
audio
president
chủ tịch
audio
decision
phán quyết
audio
cancel
Hủy bỏ
audio
million
triệu
audio
month
tháng
audio
before
trước
audio
office
văn phòng
audio
june
tháng sáu
audio
tuesday
Thứ ba
audio
face
khuôn mặt
audio
there
ở đó
audio
other
khác
audio
relations
quan hệ
audio
between
giữa
audio
use
sử dụng
audio
under
dưới
audio
new
mới
audio
change
thay đổi
audio
into
vào trong
audio
business
việc kinh doanh
audio
after
sau đó
audio
little
nhỏ bé
audio
november
tháng mười một
audio
first
Đầu tiên
audio
march
bước đều
audio
see
nhìn thấy
audio
only
chỉ một
audio
time
thời gian
audio
tell
kể
audio
january
tháng Giêng
audio
clear
thông thoáng
audio
happen
xảy ra
audio
back
mặt sau
audio
search
tìm kiếm
audio
often
thường
audio
strong
mạnh
audio
end
kết thúc
audio
also
Mà còn
audio
area
khu vực
audio
close
đóng
audio
during
trong lúc
audio
final
cuối cùng
audio
february
tháng 2
audio
black
đen
audio
contract
hợp đồng
audio
sea
biển
audio
country
quốc gia
audio
difficult
khó
audio
usually
thường xuyên
audio
action
hoạt động
audio
order
đặt hàng
audio
international
quốc tế
audio
stop
dừng lại
audio
more
hơn
audio
people
mọi người
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
someone
ai đó
audio
several
một số
audio
show
trình diễn
audio
since
từ
audio
security
bảo vệ
audio
similar
tương tự
audio
someone
ai đó
audio
several
một số
audio
show
trình diễn
audio
since
từ
audio
security
bảo vệ
audio
similar
tương tự
audio
as
BẰNG
audio
lead
chỉ huy
audio
agency
hãng
audio
process
quá trình
audio
already
đã
audio
agreement
hiệp định
audio
shipment
lô hàng
audio
affect
ảnh hưởng
audio
payment
sự chi trả
audio
over
qua
audio
leader
lãnh đạo
audio
once
một lần
audio
among
giữa
audio
based
dựa trên
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
situation
tình huống
audio
deal
thỏa thuận
audio
secretary
thư ký
audio
offer
lời đề nghị
audio
chief
người đứng đầu
audio
through
bởi vì
audio
situation
tình huống
audio
deal
thỏa thuận
audio
secretary
thư ký
audio
offer
lời đề nghị
audio
chief
người đứng đầu
audio
through
bởi vì
audio
medical
thuộc về y học
audio
natural
tự nhiên
audio
worldwide
trên toàn thế giới
audio
impact
sự va chạm
audio
south
phía nam
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
leave
rời đi
audio
former
trước
audio
last
cuối cùng
audio
term
thuật ngữ
audio
press
nhấn
audio
official
chính thức
audio
leave
rời đi
audio
former
trước
audio
last
cuối cùng
audio
term
thuật ngữ
audio
press
nhấn
audio
official
chính thức
audio
appeal
bắt mắt
audio
general
tổng quan
audio
respect
sự tôn trọng
audio
concern
bận tâm
audio
personally
cá nhân
audio
given
được cho
audio
trade
buôn bán
audio
aid
sự giúp đỡ
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
dangerous
nguy hiểm
audio
cancellation
hủy bỏ
audio
invasion
cuộc xâm lăng
audio
withdrawal
rút tiền
audio
idol
thần tượng
audio
hawk
chim ưng
audio
dangerous
nguy hiểm
audio
cancellation
hủy bỏ
audio
invasion
cuộc xâm lăng
audio
withdrawal
rút tiền
audio
idol
thần tượng
audio
hawk
chim ưng
audio
defend
phòng vệ
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
tense
căng thẳng
audio
rescue
giải thoát
audio
attack
tấn công
audio
helicopter
trực thăng
audio
immediate
ngay tức khắc
audio
aircraft
phi cơ
audio
military
quân đội
audio
termination
chấm dứt
audio
likelihood
khả năng xảy ra
audio
assembly
cuộc họp
audio
resolution
nghị quyết
audio
humanitarian
nhân đạo
audio
scrap
sắt vụn
View less

Other articles