flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Google fires engineer who contended its AI technology was sentient

Save News
2022-07-27 07:30:52
Translation suggestions
Google fires engineer who contended its AI technology was sentient
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 2

Featured translations

nhungyen0105
0 0
2022-07-27
nguyenmay.1108
0 0
2022-07-28
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
technology
công nghệ
audio
level
mức độ
audio
software
phần mềm
audio
after
sau đó
audio
june
tháng sáu
audio
only
chỉ một
audio
technology
công nghệ
audio
level
mức độ
audio
software
phần mềm
audio
after
sau đó
audio
june
tháng sáu
audio
only
chỉ một
audio
carefully
cẩn thận
audio
business
việc kinh doanh
audio
say
nói
audio
very
rất
audio
responsible
chịu trách nhiệm
audio
people
mọi người
audio
team
đội
audio
early
sớm
audio
lost
mất
audio
job
công việc
audio
result
kết quả
audio
system
hệ thống
audio
become
trở nên
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
company
công ty
audio
engineer
kỹ sư
audio
as
BẰNG
audio
language
ngôn ngữ
audio
field
cánh đồng
audio
type
kiểu
audio
company
công ty
audio
engineer
kỹ sư
audio
as
BẰNG
audio
language
ngôn ngữ
audio
field
cánh đồng
audio
type
kiểu
audio
community
cộng đồng
audio
regarding
về
audio
data
dữ liệu
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
security
an ninh
audio
communication
giao tiếp
audio
leave
rời khỏi
audio
dedicated
tận tụy
audio
security
an ninh
audio
communication
giao tiếp
audio
leave
rời khỏi
audio
dedicated
tận tụy
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
word
từ
audio
statement
tuyên bố
audio
word
từ
audio
statement
tuyên bố
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
model
người mẫu
audio
intelligence
Sự thông minh
audio
consciousness
ý thức
audio
innovation
sự đổi mới
audio
artificial
nhân tạo
audio
forecast
dự báo
audio
model
người mẫu
audio
intelligence
Sự thông minh
audio
consciousness
ý thức
audio
innovation
sự đổi mới
audio
artificial
nhân tạo
audio
forecast
dự báo
audio
disapproval
không tán thành
audio
initially
ban đầu
audio
seriously
nghiêm túc
audio
identify
nhận dạng
audio
departure
sự khởi hành
audio
vast
rộng lớn
audio
text
chữ
audio
abrupt
đột ngột
audio
employment
thuê người làm
View less

Other articles