flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

X-59: NASA's quest to build a 'quiet' supersonic plane

Save News
2022-07-27 07:30:46
Translation suggestions
X-59: NASA's quest to build a 'quiet' supersonic plane
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hoàng Thắng
1 0
2022-07-27
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
part
phần
audio
there
ở đó
audio
still
vẫn
audio
only
chỉ một
audio
travel
du lịch
audio
under
dưới
audio
part
phần
audio
there
ở đó
audio
still
vẫn
audio
only
chỉ một
audio
travel
du lịch
audio
under
dưới
audio
international
quốc tế
audio
into
vào trong
audio
organization
tổ chức
audio
program
chương trình
audio
short
ngắn
audio
quiet
im lặng
audio
technology
công nghệ
audio
include
bao gồm
audio
test
Bài kiểm tra
audio
around
xung quanh
audio
information
thông tin
audio
encourage
khuyến khích
audio
time
thời gian
audio
conference
hội nghị
audio
real
thực tế
audio
because
bởi vì
audio
system
hệ thống
audio
flight
chuyến bay
audio
reason
lý do
audio
happen
xảy ra
audio
build
xây dựng
audio
plane
máy bay
audio
remember
nhớ
audio
than
hơn
audio
speed
tốc độ
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
sound
âm thanh
audio
due
quá hạn
audio
passenger
hành khách
audio
land
đất
audio
below
dưới
audio
law
pháp luật
audio
sound
âm thanh
audio
due
quá hạn
audio
passenger
hành khách
audio
land
đất
audio
below
dưới
audio
law
pháp luật
audio
as
BẰNG
audio
examine
nghiên cứu
audio
public
công cộng
audio
over
qua
audio
damage
hư hại
audio
innovative
đổi mới
audio
ahead
phía trước
audio
probably
có lẽ
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
even
thậm chí
audio
commercial
thuộc về thương mại
audio
those
những thứ kia
audio
series
loạt
audio
revise
ôn lại
audio
status
trạng thái
audio
even
thậm chí
audio
commercial
thuộc về thương mại
audio
those
những thứ kia
audio
series
loạt
audio
revise
ôn lại
audio
status
trạng thái
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
such
như vậy
audio
residential
khu dân cư
audio
global
toàn cầu
audio
glass
thủy tinh
audio
such
như vậy
audio
residential
khu dân cư
audio
global
toàn cầu
audio
glass
thủy tinh
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
premium
phí bảo hiểm
audio
blast
vụ nổ
audio
pilot
phi công
audio
alter
thay đổi
audio
vision
tầm nhìn
audio
flexibility
Uyển chuyển
audio
premium
phí bảo hiểm
audio
blast
vụ nổ
audio
pilot
phi công
audio
alter
thay đổi
audio
vision
tầm nhìn
audio
flexibility
Uyển chuyển
audio
boom
bùng nổ
audio
bang
bang
audio
currently
Hiện nay
audio
supersonic
siêu âm thanh
audio
external
bên ngoài
audio
contrast
sự tương phản
audio
aircraft
phi cơ
audio
crack
nứt
audio
absence
vắng mặt
View less

Other articles