flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Blistering heat threatens a European economy that teeters on the brink

Save News
2022-07-27 07:30:44
Translation suggestions
Blistering heat threatens a European economy that teeters on the brink
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

linh nguyễn
0 0
2022-07-27
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
change
thay đổi
audio
weather
thời tiết
audio
low
thấp
audio
water
Nước
audio
warm
ấm
audio
june
tháng sáu
audio
change
thay đổi
audio
weather
thời tiết
audio
low
thấp
audio
water
Nước
audio
warm
ấm
audio
june
tháng sáu
audio
use
sử dụng
audio
high
cao
audio
until
cho đến khi
audio
end
kết thúc
audio
august
tháng tám
audio
government
chính phủ
audio
more
hơn
audio
rise
tăng lên
audio
result
kết quả
audio
river
dòng sông
audio
also
Mà còn
audio
economy
kinh tế
audio
top
đứng đầu
audio
bank
ngân hàng
audio
long
dài
audio
list
danh sách
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
into
vào
audio
across
sang
audio
extremely
vô cùng
audio
power
quyền lực
audio
due
quá hạn
audio
since
từ
audio
into
vào
audio
across
sang
audio
extremely
vô cùng
audio
power
quyền lực
audio
due
quá hạn
audio
since
từ
audio
as
BẰNG
audio
capacity
dung tích
audio
local
địa phương
audio
case
trường hợp
audio
agricultural
nông nghiệp
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
industry
ngành công nghiệp
audio
europe
Châu Âu
audio
rate
tỷ lệ
audio
anticipate
đoán trước
audio
fuel
nhiên liệu
audio
natural
tự nhiên
audio
industry
ngành công nghiệp
audio
europe
Châu Âu
audio
rate
tỷ lệ
audio
anticipate
đoán trước
audio
fuel
nhiên liệu
audio
natural
tự nhiên
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
gas
khí
audio
heat
nhiệt
audio
off
tắt
audio
gas
khí
audio
heat
nhiệt
audio
off
tắt
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
tip
mẹo
audio
inflation
lạm phát
audio
inland
nội địa
audio
drought
hạn hán
audio
brink
bờ vực
audio
extreme
vô cùng
audio
tip
mẹo
audio
inflation
lạm phát
audio
inland
nội địa
audio
drought
hạn hán
audio
brink
bờ vực
audio
extreme
vô cùng
audio
rely
phụ thuộc
audio
tick
đánh dấu
audio
nuclear
hạt nhân
audio
currently
Hiện nay
audio
severe
nghiêm trọng
audio
climate
khí hậu
View less

Other articles