flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Ukrainian military couples rush to the altar amid uncertainty of war

Save News
2022-07-26 07:30:54
Translation suggestions
Ukrainian military couples rush to the altar amid uncertainty of war
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Nguyễn Phước Nguyên Lan
0 0
2022-07-26
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
day
ngày
audio
front
đằng trước
audio
june
tháng sáu
audio
rise
tăng lên
audio
member
thành viên
audio
month
tháng
audio
day
ngày
audio
front
đằng trước
audio
june
tháng sáu
audio
rise
tăng lên
audio
member
thành viên
audio
month
tháng
audio
between
giữa
audio
wedding
lễ cưới
audio
just
chỉ
audio
before
trước
audio
because
bởi vì
audio
wait
Chờ đợi
audio
inside
bên trong
audio
shop
cửa hàng
audio
picture
hình ảnh
audio
march
bước đều
audio
late
muộn
audio
morning
buổi sáng
audio
outside
ngoài
audio
office
văn phòng
audio
clothes
quần áo
audio
few
một vài
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
white
trắng
audio
least
ít nhất
audio
period
Giai đoạn
audio
due
quá hạn
audio
law
pháp luật
audio
advantage
lợi thế
audio
white
trắng
audio
least
ít nhất
audio
period
Giai đoạn
audio
due
quá hạn
audio
law
pháp luật
audio
advantage
lợi thế
audio
even
thậm chí
audio
ceremony
lễ
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
already
rồi
audio
via
thông qua
audio
already
rồi
audio
via
thông qua
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
those
những cái đó
audio
off
tắt
audio
those
những cái đó
audio
off
tắt
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
line
dòng
audio
evidence
chứng cớ
audio
surgeon
bác sĩ phẫu thuật
audio
customary
phong tục
audio
couple
cặp đôi
audio
amid
ở giữa
audio
line
dòng
audio
evidence
chứng cớ
audio
surgeon
bác sĩ phẫu thuật
audio
customary
phong tục
audio
couple
cặp đôi
audio
amid
ở giữa
audio
casual
bình thường
audio
liberal
tự do
audio
military
quân đội
audio
desire
sự mong muốn
audio
connection
sự liên quan
View less

Other articles