flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

International Companies Are Taking Note of Africa's Music, Artists

Save News
2022-07-25 22:30:30
Translation suggestions
International Companies Are Taking Note of Africa's Music, Artists
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

nhunhoiyenchibi
0 0
2022-07-26
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
international
quốc tế
audio
note
ghi chú
audio
music
âm nhạc
audio
want
muốn
audio
sell
bán
audio
far
xa
audio
international
quốc tế
audio
note
ghi chú
audio
music
âm nhạc
audio
want
muốn
audio
sell
bán
audio
far
xa
audio
outside
ngoài
audio
company
công ty
audio
group
nhóm
audio
june
tháng sáu
audio
support
ủng hộ
audio
often
thường
audio
service
dịch vụ
audio
same
như nhau
audio
expand
mở rộng
audio
into
vào trong
audio
become
trở nên
audio
main
chủ yếu
audio
like
giống
audio
include
bao gồm
audio
nation
Quốc gia
audio
new
mới
audio
around
xung quanh
audio
system
hệ thống
audio
make
làm
audio
real
thực tế
audio
opportunity
cơ hội
audio
also
Mà còn
audio
many
nhiều
audio
most
hầu hết
audio
receive
nhận được
audio
amount
số lượng
audio
money
tiền bạc
audio
difficult
khó
audio
computer
máy tính
audio
technology
công nghệ
audio
time
thời gian
audio
complete
hoàn thành
audio
change
thay đổi
audio
problem
vấn đề
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
hard
cứng
audio
market
chợ
audio
popular
phổ biến
audio
artist
nghệ sĩ
audio
independent
độc lập
audio
owner
người sở hữu
audio
hard
cứng
audio
market
chợ
audio
popular
phổ biến
audio
artist
nghệ sĩ
audio
independent
độc lập
audio
owner
người sở hữu
audio
available
có sẵn
audio
as
BẰNG
audio
over
qua
audio
partner
cộng sự
audio
challenge
thử thách
audio
fair
hội chợ
audio
situation
tình huống
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
task
nhiệm vụ
audio
worldwide
trên toàn thế giới
audio
interest
quan tâm
audio
label
nhãn
audio
such
như là
audio
aim
mục tiêu
audio
task
nhiệm vụ
audio
worldwide
trên toàn thế giới
audio
interest
quan tâm
audio
label
nhãn
audio
such
như là
audio
aim
mục tiêu
audio
digital
điện tử
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
network
mạng
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
africa
Châu phi
audio
director
giám đốc
audio
reach
với tới
audio
major
lớn lao
audio
network
mạng
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
africa
Châu phi
audio
director
giám đốc
audio
reach
với tới
audio
major
lớn lao
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
form
hình thức
audio
ivory
ngà voi
audio
cassette
băng cassette
audio
transformation
sự biến đổi
audio
universal
phổ quát
audio
magic
ảo thuật
audio
form
hình thức
audio
ivory
ngà voi
audio
cassette
băng cassette
audio
transformation
sự biến đổi
audio
universal
phổ quát
audio
magic
ảo thuật
View less

Other articles