flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Report: Brazil Officials Ignore Deforestation

Save News
2022-07-23 22:30:24
Translation suggestions
Report: Brazil Officials Ignore Deforestation
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hồng Nguyễn
0 0
2022-07-24
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
report
báo cáo
audio
past
quá khứ
audio
police
cảnh sát
audio
enough
đủ
audio
part
phần
audio
park
công viên
audio
report
báo cáo
audio
past
quá khứ
audio
police
cảnh sát
audio
enough
đủ
audio
part
phần
audio
park
công viên
audio
area
khu vực
audio
size
kích cỡ
audio
become
trở nên
audio
policy
chính sách
audio
research
nghiên cứu
audio
group
nhóm
audio
between
giữa
audio
only
chỉ một
audio
percent
phần trăm
audio
people
mọi người
audio
also
Mà còn
audio
large
lớn
audio
answer
trả lời
audio
request
lời yêu cầu
audio
comment
bình luận
audio
long
dài
audio
government
chính phủ
audio
into
vào trong
audio
after
sau đó
audio
most
hầu hết
audio
today
Hôm nay
audio
president
chủ tịch
audio
country
quốc gia
audio
too
cũng vậy
audio
many
nhiều
audio
new
mới
audio
year
năm
audio
total
tổng cộng
audio
amount
số lượng
audio
activity
hoạt động
audio
information
thông tin
audio
world
thế giới
audio
bank
ngân hàng
audio
cut
cắt
audio
half
một nửa
audio
there
ở đó
audio
much
nhiều
audio
now
Hiện nay
audio
like
giống
audio
still
vẫn
audio
outside
ngoài
audio
difficult
khó
audio
person
người
audio
down
xuống
audio
way
đường
audio
farm
nông trại
audio
animal
động vật
audio
everything
mọi thứ
audio
environment
môi trường
audio
come
đến
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
ability
khả năng
audio
recent
gần đây
audio
study
học
audio
public
công cộng
audio
over
qua
audio
place
địa điểm
audio
ability
khả năng
audio
recent
gần đây
audio
study
học
audio
public
công cộng
audio
over
qua
audio
place
địa điểm
audio
neither
không
audio
data
dữ liệu
audio
almost
hầu hết
audio
target
mục tiêu
audio
land
đất
audio
found
thành lập
audio
likely
rất có thể
audio
average
trung bình
audio
instead
thay vì
audio
source
nguồn
audio
as
BẰNG
audio
access
truy cập
audio
consumer
người tiêu dùng
audio
industry
ngành công nghiệp
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
take
lấy
audio
loss
sự mất mát
audio
nor
cũng không
audio
lack
thiếu
audio
turn
xoay
audio
rule
luật lệ
audio
take
lấy
audio
loss
sự mất mát
audio
nor
cũng không
audio
lack
thiếu
audio
turn
xoay
audio
rule
luật lệ
audio
such
như là
audio
gas
khí ga
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
natural
tự nhiên
audio
square
quảng trường
audio
state
tình trạng
audio
official
chính thức
audio
institute
học viện
audio
work
công việc
audio
natural
tự nhiên
audio
square
quảng trường
audio
state
tình trạng
audio
official
chính thức
audio
institute
học viện
audio
work
công việc
audio
legal
hợp pháp
audio
last
cuối cùng
audio
journal
tạp chí
audio
nature
thiên nhiên
audio
heat
nhiệt
audio
major
lớn lao
audio
gold
vàng
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
get
được
audio
native
tự nhiên
audio
atmosphere
bầu không khí
audio
agriculture
nông nghiệp
audio
territory
lãnh thổ
audio
federal
liên bang
audio
get
được
audio
native
tự nhiên
audio
atmosphere
bầu không khí
audio
agriculture
nông nghiệp
audio
territory
lãnh thổ
audio
federal
liên bang
audio
investigate
khảo sát
audio
presence
sự hiện diện
audio
financing
tài chính
audio
liquid
chất lỏng
audio
ignore
phớt lờ
audio
pollution
sự ô nhiễm
audio
absorb
hấp thụ
audio
milk
sữa
audio
stem
thân cây
audio
military
quân đội
audio
climate
khí hậu
audio
destruction
sự phá hủy
View less

Other articles