flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Weekend warriors are lowering their risk of early death, study says

Save News
2022-07-23 07:30:49
Translation suggestions
Weekend warriors are lowering their risk of early death, study says
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Minh Nguyệt
1 0
2022-07-23
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
weekend
ngày cuối tuần
audio
activity
hoạt động
audio
than
hơn
audio
exercise
bài tập
audio
week
tuần
audio
daily
hằng ngày
audio
weekend
ngày cuối tuần
audio
activity
hoạt động
audio
than
hơn
audio
exercise
bài tập
audio
week
tuần
audio
daily
hằng ngày
audio
health
sức khỏe
audio
into
vào trong
audio
account
tài khoản
audio
mind
tâm trí
audio
while
trong khi
audio
during
trong lúc
audio
make
làm
audio
sure
Chắc chắn
audio
warm
ấm
audio
enough
đủ
audio
each
mỗi
audio
day
ngày
audio
might
có thể
audio
help
giúp đỡ
audio
want
muốn
audio
night
đêm
audio
regular
thường xuyên
audio
air
không khí
audio
heart
trái tim
audio
early
sớm
audio
still
vẫn
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
new
mới
audio
along
dọc theo
audio
study
học
audio
whether
liệu
audio
check
kiểm tra
audio
new
mới
audio
along
dọc theo
audio
study
học
audio
whether
liệu
audio
check
kiểm tra
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
even
thậm chí
audio
per
mỗi
audio
should
nên
audio
leave
rời khỏi
audio
aim
mục tiêu
audio
rate
tỷ lệ
audio
even
thậm chí
audio
per
mỗi
audio
should
nên
audio
leave
rời khỏi
audio
aim
mục tiêu
audio
rate
tỷ lệ
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
risk
rủi ro
audio
physical
thuộc vật chất
audio
form
hình thức
audio
off
tắt
audio
risk
rủi ro
audio
physical
thuộc vật chất
audio
form
hình thức
audio
off
tắt
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
disease
bệnh
audio
engage
đính hôn
audio
couple
cặp đôi
audio
routine
lịch trình
audio
disease
bệnh
audio
engage
đính hôn
audio
couple
cặp đôi
audio
routine
lịch trình
View less

Other articles