flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Seattle Mariners extend win streak to 14 games heading into All-Star break

Save News
2022-07-23 07:30:46
Translation suggestions
Seattle Mariners extend win streak to 14 games heading into All-Star break
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Lê Kiều
0 0
2022-07-23
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
now
Hiện nay
audio
important
quan trọng
audio
member
thành viên
audio
only
chỉ một
audio
away
xa
audio
season
mùa
audio
now
Hiện nay
audio
important
quan trọng
audio
member
thành viên
audio
only
chỉ một
audio
away
xa
audio
season
mùa
audio
club
câu lạc bộ
audio
join
tham gia
audio
win
thắng
audio
before
trước
audio
sunday
chủ nhật
audio
home
trang chủ
audio
first
Đầu tiên
audio
put
đặt
audio
finish
hoàn thành
audio
game
trò chơi
audio
time
thời gian
audio
after
sau đó
audio
most
hầu hết
audio
behind
phía sau
audio
top
đứng đầu
audio
into
vào trong
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
old
audio
as
BẰNG
audio
ahead
phía trước
audio
double
gấp đôi
audio
since
từ
audio
recent
gần đây
audio
old
audio
as
BẰNG
audio
ahead
phía trước
audio
double
gấp đôi
audio
since
từ
audio
recent
gần đây
audio
extend
mở rộng
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
yet
chưa
audio
mark
đánh dấu
audio
break
phá vỡ
audio
yet
chưa
audio
mark
đánh dấu
audio
break
phá vỡ
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
series
loạt
audio
series
loạt
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
last
cuối cùng
audio
league
liên đoàn
audio
shot
bắn
audio
victory
chiến thắng
audio
streak
vệt
audio
bay
vịnh
audio
last
cuối cùng
audio
league
liên đoàn
audio
shot
bắn
audio
victory
chiến thắng
audio
streak
vệt
audio
bay
vịnh
audio
heading
phần mở đầu
View less

Other articles