flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Sri Lankan Parliament Selects Unpopular PM as President

Save News
2022-07-20 22:30:19
Translation suggestions
Sri Lankan Parliament Selects Unpopular PM as President
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
president
chủ tịch
audio
new
mới
audio
wednesday
Thứ Tư
audio
party
buổi tiệc
audio
hope
mong
audio
government
chính phủ
audio
president
chủ tịch
audio
new
mới
audio
wednesday
Thứ Tư
audio
party
buổi tiệc
audio
hope
mong
audio
government
chính phủ
audio
help
giúp đỡ
audio
country
quốc gia
audio
there
ở đó
audio
also
Mà còn
audio
decision
phán quyết
audio
more
hơn
audio
top
đứng đầu
audio
week
tuần
audio
monday
Thứ hai
audio
order
đặt hàng
audio
only
chỉ một
audio
few
một vài
audio
finish
hoàn thành
audio
thursday
thứ năm
audio
tell
kể
audio
after
sau đó
audio
people
mọi người
audio
old
audio
expect
trông chờ
audio
together
cùng nhau
audio
now
Hiện nay
audio
end
kết thúc
audio
win
thắng
audio
home
trang chủ
audio
keep
giữ
audio
ask
hỏi
audio
family
gia đình
audio
many
nhiều
audio
office
văn phòng
audio
fire
ngọn lửa
audio
say
nói
audio
other
khác
audio
billion
tỷ
audio
foreign
nước ngoài
audio
before
trước
audio
economy
kinh tế
audio
time
thời gian
audio
international
quốc tế
audio
look
Nhìn
audio
while
trong khi
audio
until
cho đến khi
audio
see
nhìn thấy
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
difficult
khó khăn
audio
as
BẰNG
audio
leader
lãnh đạo
audio
experience
kinh nghiệm
audio
lead
chỉ huy
audio
power
quyền lực
audio
difficult
khó khăn
audio
as
BẰNG
audio
leader
lãnh đạo
audio
experience
kinh nghiệm
audio
lead
chỉ huy
audio
power
quyền lực
audio
public
công cộng
audio
security
bảo vệ
audio
vote
bỏ phiếu
audio
need
nhu cầu
audio
over
qua
audio
division
phân công
audio
almost
hầu hết
audio
leadership
Khả năng lãnh đạo
audio
tourism
du lịch
audio
industry
ngành công nghiệp
audio
already
đã
audio
fund
quỹ
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
solve
giải quyết
audio
risk
rủi ro
audio
south
phía nam
audio
emergency
khẩn cấp
audio
restore
khôi phục
audio
set
bộ
audio
solve
giải quyết
audio
risk
rủi ro
audio
south
phía nam
audio
emergency
khẩn cấp
audio
restore
khôi phục
audio
set
bộ
audio
poor
nghèo
audio
such
như là
audio
fuel
nhiên liệu
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
gas
khí
audio
last
cuối cùng
audio
resign
từ chức
audio
state
tình trạng
audio
given
được cho
audio
term
thuật ngữ
audio
gas
khí
audio
last
cuối cùng
audio
resign
từ chức
audio
state
tình trạng
audio
given
được cho
audio
term
thuật ngữ
audio
work
công việc
audio
press
nhấn
audio
general
tổng quan
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
deserve
xứng đáng
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
monetary
tiền tệ
audio
politics
chính trị
audio
prime
xuất sắc
audio
victory
chiến thắng
audio
deserve
xứng đáng
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
monetary
tiền tệ
audio
politics
chính trị
audio
prime
xuất sắc
audio
victory
chiến thắng
audio
election
cuộc bầu cử
audio
corruption
tham nhũng
audio
debt
món nợ
audio
parliament
quốc hội
audio
minister
bộ trưởng, mục sư
audio
crisis
khủng hoảng
audio
flee
chạy trốn
audio
terror
khủng bố
View less

Other articles