flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Post-Roe, Sex Educators Rethink Their Role

Save News
2022-07-19 22:30:44
Translation suggestions
Post-Roe, Sex Educators Rethink Their Role
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
long
dài
audio
young
trẻ
audio
without
không có
audio
school
trường học
audio
discussion
cuộc thảo luận
audio
example
ví dụ
audio
long
dài
audio
young
trẻ
audio
without
không có
audio
school
trường học
audio
discussion
cuộc thảo luận
audio
example
ví dụ
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
half
một nửa
audio
teach
dạy bảo
audio
organization
tổ chức
audio
knowledge
kiến thức
audio
enjoy
thưởng thức
audio
also
Mà còn
audio
however
Tuy nhiên
audio
other
khác
audio
until
cho đến khi
audio
only
chỉ một
audio
sure
Chắc chắn
audio
way
đường
audio
avoid
tránh xa
audio
many
nhiều
audio
like
giống
audio
still
vẫn
audio
there
ở đó
audio
health
sức khỏe
audio
university
trường đại học
audio
usually
thường xuyên
audio
same
như nhau
audio
people
mọi người
audio
want
muốn
audio
limit
giới hạn
audio
information
thông tin
audio
believe
tin tưởng
audio
activity
hoạt động
audio
support
ủng hộ
audio
research
nghiên cứu
audio
group
nhóm
audio
make
làm
audio
feel
cảm thấy
audio
comment
bình luận
audio
story
câu chuyện
audio
protect
bảo vệ
audio
idea
ý tưởng
audio
culture
văn hoá
audio
better
tốt hơn
audio
student
học sinh
audio
give
đưa cho
audio
answer
trả lời
audio
explain
giải thích
audio
discuss
bàn luận
audio
big
to lớn
audio
every
mọi
audio
question
câu hỏi
audio
always
luôn luôn
audio
topic
đề tài
audio
middle
ở giữa
audio
where
Ở đâu
audio
part
phần
audio
program
chương trình
audio
bring
mang đến
audio
because
bởi vì
audio
now
Hiện nay
audio
face
khuôn mặt
audio
think
nghĩ
audio
important
quan trọng
audio
understand
hiểu
audio
care
quan tâm
audio
say
nói
audio
much
nhiều
audio
just
chỉ
audio
difficult
khó
audio
most
hầu hết
audio
things
đồ đạc
audio
someone
người nào đó
audio
able
có thể
audio
use
sử dụng
audio
person
người
audio
reason
lý do
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
write
viết
audio
control
điều khiển
audio
across
sang
audio
local
địa phương
audio
even
thậm chí
audio
comprehensive
toàn diện
audio
write
viết
audio
control
điều khiển
audio
across
sang
audio
local
địa phương
audio
even
thậm chí
audio
comprehensive
toàn diện
audio
as
BẰNG
audio
need
nhu cầu
audio
determine
quyết tâm
audio
method
phương pháp
audio
over
qua
audio
access
truy cập
audio
public
công cộng
audio
situation
tình huống
audio
council
hội đồng
audio
lead
chỉ huy
audio
found
thành lập
audio
likely
rất có thể
audio
head
cái đầu
audio
promote
khuyến khích
audio
community
cộng đồng
audio
study
học
audio
against
chống lại
audio
law
pháp luật
audio
talk
nói chuyện
audio
quite
khá
audio
seek
tìm kiếm
audio
related
có liên quan
audio
reliable
đáng tin cậy
audio
accurate
chính xác
audio
ever
bao giờ
audio
similar
tương tự
audio
issue
vấn đề
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
cause
nguyên nhân
audio
education
giáo dục
audio
subject
chủ thể
audio
impact
sự va chạm
audio
medical
thuộc về y học
audio
well
Tốt
audio
cause
nguyên nhân
audio
education
giáo dục
audio
subject
chủ thể
audio
impact
sự va chạm
audio
medical
thuộc về y học
audio
well
Tốt
audio
practice
luyện tập
audio
restrict
hạn chế
audio
ones
những cái
audio
pressure
áp lực
audio
through
bởi vì
audio
society
xã hội
audio
point
điểm
audio
set
bộ
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
others
những người khác
audio
role
vai trò
audio
institute
học viện
audio
orientation
định hướng
audio
legal
hợp pháp
audio
professor
giáo sư
audio
others
những người khác
audio
role
vai trò
audio
institute
học viện
audio
orientation
định hướng
audio
legal
hợp pháp
audio
professor
giáo sư
audio
state
tình trạng
audio
director
giám đốc
audio
physical
thuộc vật chất
audio
live
sống
audio
general
tổng quan
audio
given
được cho
audio
get
lấy
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
college
đại học
audio
abortion
sự phá thai
audio
pregnancy
thai kỳ
audio
opposite
đối diện
audio
stress
nhấn mạnh
audio
debate
tranh luận
audio
college
đại học
audio
abortion
sự phá thai
audio
pregnancy
thai kỳ
audio
opposite
đối diện
audio
stress
nhấn mạnh
audio
debate
tranh luận
audio
engage
đính hôn
audio
conservative
thận trọng
audio
transmit
chuyển giao
audio
motivate
động viên
audio
attack
tấn công
audio
seriously
nghiêm túc
audio
identify
nhận dạng
audio
effectiveness
hiệu quả
audio
academy
học viện
audio
poverty
nghèo
audio
ascend
lên
audio
problematic
có vấn đề
audio
assault
tấn công
audio
attitude
thái độ
audio
identity
danh tính
audio
mental
tâm thần
audio
actively
tích cực
audio
violent
hung bạo
View less

Other articles