flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

President Biden reveals the James Webb Space Telescope's stunning first image

Save News
2022-07-19 19:30:32
Translation suggestions
President Biden reveals the James Webb Space Telescope's stunning first image
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hồng Nguyễn
0 0
2022-07-19
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
space
không gian
audio
first
Đầu tiên
audio
picture
hình ảnh
audio
billion
tỷ
audio
old
audio
image
hình ảnh
audio
space
không gian
audio
first
Đầu tiên
audio
picture
hình ảnh
audio
billion
tỷ
audio
old
audio
image
hình ảnh
audio
july
tháng bảy
audio
color
màu sắc
audio
away
xa
audio
enough
đủ
audio
continue
Tiếp tục
audio
far
xa
audio
back
mặt sau
audio
time
thời gian
audio
big
to lớn
audio
again
lại
audio
president
chủ tịch
audio
change
thay đổi
audio
way
đường
audio
people
mọi người
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
see
xem
audio
ever
bao giờ
audio
show
trình diễn
audio
extra
thêm
audio
original
nguyên bản
audio
head
cái đầu
audio
see
xem
audio
ever
bao giờ
audio
show
trình diễn
audio
extra
thêm
audio
original
nguyên bản
audio
head
cái đầu
audio
division
phân công
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
fresh
tươi
audio
record
ghi
audio
gas
khí ga
audio
through
bởi vì
audio
fuel
nhiên liệu
audio
light
ánh sáng
audio
fresh
tươi
audio
record
ghi
audio
gas
khí ga
audio
through
bởi vì
audio
fuel
nhiên liệu
audio
light
ánh sáng
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
those
những cái đó
audio
last
cuối cùng
audio
those
những cái đó
audio
last
cuối cùng
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
reach
đạt
audio
telescope
kính thiên văn
audio
objective
khách quan
audio
universe
vũ trụ
audio
bang
bang
audio
glimpse
thoáng qua
audio
reach
đạt
audio
telescope
kính thiên văn
audio
objective
khách quan
audio
universe
vũ trụ
audio
bang
bang
audio
glimpse
thoáng qua
audio
planet
hành tinh
audio
interact
tương tác
audio
immediate
ngay tức khắc
audio
observe
quan sát
audio
cosmos
vũ trụ
audio
massive
to lớn
audio
perspective
luật xa gần
View less

Other articles