flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

UN Report: 71 Million More People Reported to be in Poverty

Save News
2022-07-17 22:30:30
Translation suggestions
UN Report: 71 Million More People Reported to be in Poverty
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 2

Featured translations

mai lee
1 0
2022-07-18
nguyenmay.1108
0 0
2022-07-19
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
report
báo cáo
audio
million
triệu
audio
more
hơn
audio
people
mọi người
audio
many
nhiều
audio
result
kết quả
audio
report
báo cáo
audio
million
triệu
audio
more
hơn
audio
people
mọi người
audio
many
nhiều
audio
result
kết quả
audio
food
đồ ăn
audio
program
chương trình
audio
into
vào trong
audio
level
mức độ
audio
day
ngày
audio
less
ít hơn
audio
first
Đầu tiên
audio
after
sau đó
audio
without
không có
audio
event
sự kiện
audio
time
thời gian
audio
speed
tốc độ
audio
during
trong lúc
audio
part
phần
audio
around
xung quanh
audio
just
chỉ
audio
late
muộn
audio
february
tháng 2
audio
very
rất
audio
also
Mà còn
audio
group
nhóm
audio
like
giống
audio
where
Ở đâu
audio
daily
hằng ngày
audio
under
dưới
audio
travel
du lịch
audio
end
kết thúc
audio
week
tuần
audio
everything
mọi thứ
audio
government
chính phủ
audio
answer
trả lời
audio
because
bởi vì
audio
know
biết
audio
help
giúp đỡ
audio
wednesday
Thứ Tư
audio
world
thế giới
audio
year
năm
audio
billion
tỷ
audio
enough
đủ
audio
eat
ăn
audio
before
trước
audio
economy
kinh tế
audio
step
bước chân
audio
there
ở đó
audio
ability
khả năng
audio
spend
tiêu
audio
most
hầu hết
audio
difficult
khó
audio
amount
số lượng
audio
money
tiền bạc
audio
company
công ty
audio
person
người
audio
old
audio
sick
đau ốm
audio
together
cùng nhau
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
someone
ai đó
audio
as
BẰNG
audio
energy
năng lượng
audio
recent
gần đây
audio
launch
phóng
audio
almost
hầu hết
audio
someone
ai đó
audio
as
BẰNG
audio
energy
năng lượng
audio
recent
gần đây
audio
launch
phóng
audio
almost
hầu hết
audio
similar
tương tự
audio
over
qua
audio
among
giữa
audio
already
đã
audio
minimum
tối thiểu
audio
security
bảo vệ
audio
issue
vấn đề
audio
since
từ
audio
cash
tiền mặt
audio
place
địa điểm
audio
effect
tác dụng
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
achieve
đạt được
audio
impact
sự va chạm
audio
earlier
sớm hơn
audio
chief
người đứng đầu
audio
writer
nhà văn
audio
those
những thứ kia
audio
achieve
đạt được
audio
impact
sự va chạm
audio
earlier
sớm hơn
audio
chief
người đứng đầu
audio
writer
nhà văn
audio
those
những thứ kia
audio
weight
cân nặng
audio
deal
thỏa thuận
audio
rapidly
liên tục
audio
through
bởi vì
audio
direct
trực tiếp
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
such
như vậy
audio
off
tắt
audio
line
đường kẻ
audio
serious
nghiêm trọng
audio
wage
tiền công
audio
work
công việc
audio
such
như vậy
audio
off
tắt
audio
line
đường kẻ
audio
serious
nghiêm trọng
audio
wage
tiền công
audio
work
công việc
audio
last
cuối cùng
audio
reach
với tới
audio
extension
sự mở rộng
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
major
chính
audio
invasion
cuộc xâm lăng
audio
precedent
tiền lệ
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
inflation
lạm phát
audio
additional
thêm vào
audio
major
chính
audio
invasion
cuộc xâm lăng
audio
precedent
tiền lệ
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
inflation
lạm phát
audio
additional
thêm vào
audio
generation
thế hệ
audio
pension
lương hưu
audio
hunger
nạn đói
audio
constraint
hạn chế
audio
poverty
nghèo
audio
worst
tồi tệ nhất
audio
loaf
ổ bánh mì
audio
severe
nghiêm trọng
audio
debt
món nợ
audio
influence
ảnh hưởng
audio
frustration
sự thất vọng
audio
moderate
vừa phải
View less

Other articles