flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Pakistan's financial capital Karachi flooded by monsoon rains

Save News
2022-07-16 19:30:58
Translation suggestions
Pakistan's financial capital Karachi flooded by monsoon rains
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hồng Nguyễn
0 0
2022-07-17
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
there
ở đó
audio
just
chỉ
audio
rain
cơn mưa
audio
most
hầu hết
audio
total
tổng cộng
audio
month
tháng
audio
there
ở đó
audio
just
chỉ
audio
rain
cơn mưa
audio
most
hầu hết
audio
total
tổng cộng
audio
month
tháng
audio
like
giống
audio
water
Nước
audio
into
vào trong
audio
main
chủ yếu
audio
where
Ở đâu
audio
bank
ngân hàng
audio
other
khác
audio
help
giúp đỡ
audio
people
mọi người
audio
also
Mà còn
audio
part
phần
audio
between
giữa
audio
area
khu vực
audio
river
dòng sông
audio
far
xa
audio
government
chính phủ
audio
week
tuần
audio
different
khác biệt
audio
monday
Thứ hai
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
business
kinh doanh
audio
recent
gần đây
audio
since
từ
audio
as
BẰNG
audio
route
tuyến đường
audio
local
địa phương
audio
business
kinh doanh
audio
recent
gần đây
audio
since
từ
audio
as
BẰNG
audio
route
tuyến đường
audio
local
địa phương
audio
damage
hư hại
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
even
thậm chí
audio
chief
người đứng đầu
audio
authority
thẩm quyền
audio
break
phá vỡ
audio
even
thậm chí
audio
chief
người đứng đầu
audio
authority
thẩm quyền
audio
break
phá vỡ
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
district
huyện
audio
last
cuối cùng
audio
complex
tổ hợp
audio
district
huyện
audio
last
cuối cùng
audio
complex
tổ hợp
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
get
được
audio
pump
bơm
audio
nowhere
hư không
audio
defence
phòng thủ
audio
widespread
phổ biến rộng rãi
audio
majority
số đông
audio
get
được
audio
pump
bơm
audio
nowhere
hư không
audio
defence
phòng thủ
audio
widespread
phổ biến rộng rãi
audio
majority
số đông
audio
round
tròn
audio
financial
tài chính
audio
minister
bộ trưởng, mục sư
audio
flash
tốc biến
View less

Other articles