flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

How to Talk about a Movie

Save News
2022-07-14 22:30:29
Translation suggestions
How to Talk about a Movie
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
movie
bộ phim
audio
think
nghĩ
audio
time
thời gian
audio
describe
mô tả
audio
use
sử dụng
audio
message
tin nhắn
audio
movie
bộ phim
audio
think
nghĩ
audio
time
thời gian
audio
describe
mô tả
audio
use
sử dụng
audio
message
tin nhắn
audio
consider
coi như
audio
main
chủ yếu
audio
film
phim ảnh
audio
report
báo cáo
audio
send
gửi
audio
here
đây
audio
part
phần
audio
topic
đề tài
audio
buy
mua
audio
things
đồ đạc
audio
example
ví dụ
audio
want
muốn
audio
bus
xe buýt
audio
give
đưa cho
audio
amount
số lượng
audio
first
Đầu tiên
audio
fine
khỏe
audio
there
ở đó
audio
often
thường
audio
past
quá khứ
audio
too
cũng vậy
audio
note
ghi chú
audio
although
mặc dù
audio
meaning
nghĩa
audio
might
có thể
audio
change
thay đổi
audio
like
giống
audio
person
người
audio
life
mạng sống
audio
because
bởi vì
audio
very
rất
audio
important
quan trọng
audio
people
mọi người
audio
star
ngôi sao
audio
everyone
mọi người
audio
between
giữa
audio
book
sách
audio
most
hầu hết
audio
also
Mà còn
audio
simple
đơn giản
audio
action
hoạt động
audio
few
một vài
audio
more
hơn
audio
special
đặc biệt
audio
human
nhân loại
audio
economy
kinh tế
audio
world
thế giới
audio
money
tiền bạc
audio
question
câu hỏi
audio
spend
tiêu
audio
please
Xin vui lòng
audio
different
khác biệt
audio
tell
kể
audio
next
Kế tiếp
audio
try
thử
audio
only
chỉ một
audio
way
đường
audio
useful
hữu ích
audio
begin
bắt đầu
audio
discussion
cuộc thảo luận
audio
make
làm
audio
other
khác
audio
let's
hãy
audio
end
kết thúc
audio
answer
trả lời
audio
today
Hôm nay
audio
write
viết
audio
website
trang mạng
audio
email
e-mail
audio
difficult
khó
audio
story
câu chuyện
audio
business
việc kinh doanh
audio
group
nhóm
audio
usually
thường xuyên
audio
art
nghệ thuật
audio
job
công việc
audio
always
luôn luôn
audio
same
như nhau
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
someone
ai đó
audio
talk
nói chuyện
audio
affect
ảnh hưởng
audio
recent
gần đây
audio
as
BẰNG
audio
instead
thay vì
audio
someone
ai đó
audio
talk
nói chuyện
audio
affect
ảnh hưởng
audio
recent
gần đây
audio
as
BẰNG
audio
instead
thay vì
audio
case
trường hợp
audio
issue
vấn đề
audio
distribute
phân phát
audio
suggest
gợi ý
audio
similar
tương tự
audio
either
hoặc
audio
present
hiện tại
audio
effect
tác dụng
audio
interested
thú vị
audio
take
lấy
audio
show
trình diễn
audio
among
giữa
audio
process
quá trình
audio
photography
nhiếp ảnh
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
cause
nguyên nhân
audio
subject
chủ thể
audio
matter
vấn đề
audio
pay
chi trả
audio
should
nên
audio
equal
bình đẳng
audio
cause
nguyên nhân
audio
subject
chủ thể
audio
matter
vấn đề
audio
pay
chi trả
audio
should
nên
audio
equal
bình đẳng
audio
play
chơi
audio
set
bộ
audio
rather
hơn là
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
section
phần
audio
income
thu nhập
audio
get
lấy
audio
then
sau đó
audio
certain
chắc chắn
audio
general
tổng quan
audio
section
phần
audio
income
thu nhập
audio
get
lấy
audio
then
sau đó
audio
certain
chắc chắn
audio
general
tổng quan
audio
form
hình thức
audio
involve
liên quan
audio
work
công việc
audio
divide
chia
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
particular
cụ thể
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
consistent
nhất quán
audio
tense
căng thẳng
audio
strike
đánh đập
audio
phrase
cụm từ
audio
particular
cụ thể
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
consistent
nhất quán
audio
tense
căng thẳng
audio
strike
đánh đập
audio
phrase
cụm từ
audio
financial
tài chính
audio
explore
khám phá
audio
character
tính cách
audio
distribution
phân bổ
audio
structure
kết cấu
audio
sense
giác quan
audio
remainder
phần còn lại
audio
description
Sự miêu tả
audio
escape
bỏ trốn
View less

Other articles