flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Why Bluetooth remains an 'unusually painful' technology after two decades

Save News
2022-07-12 07:30:44
Translation suggestions
Why Bluetooth remains an 'unusually painful' technology after two decades
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hải Đăng
0 0
2022-07-12
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
blue
màu xanh da trời
audio
where
Ở đâu
audio
name
tên
audio
early
sớm
audio
technology
công nghệ
audio
together
cùng nhau
audio
blue
màu xanh da trời
audio
where
Ở đâu
audio
name
tên
audio
early
sớm
audio
technology
công nghệ
audio
together
cùng nhau
audio
research
nghiên cứu
audio
receive
nhận được
audio
billion
tỷ
audio
year
năm
audio
number
con số
audio
few
một vài
audio
also
Mà còn
audio
because
bởi vì
audio
sound
âm thanh
audio
quality
chất lượng
audio
see
nhìn thấy
audio
things
đồ đạc
audio
more
hơn
audio
after
sau đó
audio
first
Đầu tiên
audio
become
trở nên
audio
able
có thể
audio
remember
nhớ
audio
time
thời gian
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
without
không có
audio
local
địa phương
audio
code
mã số
audio
decline
sự suy sụp
audio
growth
sự phát triển
audio
popular
phổ biến
audio
without
không có
audio
local
địa phương
audio
code
mã số
audio
decline
sự suy sụp
audio
growth
sự phát triển
audio
popular
phổ biến
audio
since
từ
audio
available
có sẵn
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
public
công khai
audio
century
thế kỷ
audio
public
công khai
audio
century
thế kỷ
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
fact
sự thật
audio
wireless
không dây
audio
reach
với tới
audio
general
tổng quan
audio
fact
sự thật
audio
wireless
không dây
audio
reach
với tới
audio
general
tổng quan
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
entire
toàn bộ
audio
monarch
Quốc vương
audio
ardent
hăng hái
audio
remains
còn lại
audio
popularity
phổ biến
audio
smart
thông minh
audio
entire
toàn bộ
audio
monarch
Quốc vương
audio
ardent
hăng hái
audio
remains
còn lại
audio
popularity
phổ biến
audio
smart
thông minh
audio
widespread
phổ biến rộng rãi
audio
generation
thế hệ
audio
legend
huyền thoại
View less

Other articles