flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

New Thai-Malaysia bridge project may commence next April

Save News
2024-06-16 19:32:47
Translation suggestions
New Thai-Malaysia bridge project may commence next April
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hiếu thỉu năng
0 0
2024-06-16
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
current
hiện hành
audio
april
tháng tư
audio
september
tháng 9
audio
building
xây dựng
audio
traffic
giao thông
audio
environment
môi trường
audio
current
hiện hành
audio
april
tháng tư
audio
september
tháng 9
audio
building
xây dựng
audio
traffic
giao thông
audio
environment
môi trường
audio
project
dự án
audio
government
chính phủ
audio
new
mới
audio
year
năm
audio
between
giữa
audio
million
triệu
audio
big
to lớn
audio
next
Kế tiếp
audio
office
văn phòng
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
welcome
chào mừng
audio
as
BẰNG
audio
twice
hai lần
audio
next to
ở cạnh
audio
over
qua
audio
effect
tác dụng
audio
welcome
chào mừng
audio
as
BẰNG
audio
twice
hai lần
audio
next to
ở cạnh
audio
over
qua
audio
effect
tác dụng
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
sign
audio
sign
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
should
nên
audio
evenly
như nhau
audio
been
audio
start in
bắt đầu vào
audio
bridge
cầu
audio
for
audio
should
nên
audio
evenly
như nhau
audio
been
audio
start in
bắt đầu vào
audio
bridge
cầu
audio
for
audio
assessment
đánh giá
audio
of
của
audio
costs
chi phí
audio
which
cái mà
audio
was
đã từng là
audio
to make
để làm cho
audio
the
các
audio
easier
dễ dàng hơn
audio
be
audio
province
tỉnh
audio
this
cái này
audio
work on
làm việc tiếp
audio
and
audio
thai
người Thái
audio
could
có thể
audio
thotham
thotham
audio
have
audio
finished
hoàn thành
audio
one
một
audio
by
qua
audio
will
sẽ
audio
split
tách ra
audio
malaysia
Malaysia
audio
countries
Quốc gia
audio
road surface
mặt đường
audio
governor
thống đốc
audio
two
hai
audio
that
cái đó
audio
built
được xây dựng
audio
narathiwat
naratiwat
audio
it
audio
to move
để di chuyển
audio
thailand
nước Thái Lan
audio
approved
tán thành
audio
has
audio
trakul
trakul
audio
says
nói
audio
spent
đã tiêu
audio
commence
bắt đầu
audio
may
có thể
audio
public relations
quan hệ công chúng
audio
malaysian
người Malaysia
audio
to
ĐẾN
audio
on the side
ở bên cạnh
audio
seen
đã xem
audio
is
audio
photo
hình chụp
audio
thailand's
của Thái Lan
View less

Other articles