flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Earthquake Study Challenges Conventional Wisdom: 'New Way of Understanding'

Save News
2024-06-11 19:31:18
Translation suggestions
Earthquake Study Challenges Conventional Wisdom: 'New Way of Understanding'
Source: NW
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hiếu thỉu năng
0 0
2024-06-11
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
where
Ở đâu
audio
around
xung quanh
audio
better
tốt hơn
audio
university
trường đại học
audio
way
đường
audio
happen
xảy ra
audio
where
Ở đâu
audio
around
xung quanh
audio
better
tốt hơn
audio
university
trường đại học
audio
way
đường
audio
happen
xảy ra
audio
brown
màu nâu
audio
less
ít hơn
audio
research
nghiên cứu
audio
because
bởi vì
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
strong
mạnh
audio
study
học
audio
type
kiểu
audio
affect
ảnh hưởng
audio
cause
gây ra
audio
ground
đất
audio
strong
mạnh
audio
study
học
audio
type
kiểu
audio
affect
ảnh hưởng
audio
cause
gây ra
audio
ground
đất
audio
found
thành lập
audio
location
vị trí
audio
suggest
gợi ý
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
determine
xác định
audio
common
chung
audio
determine
xác định
audio
common
chung
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
rather
đúng hơn
audio
whether or not
có hay không
audio
guess
đoán
audio
can
Có thể
audio
lead to
dẫn đến
audio
may
có thể
audio
rather
đúng hơn
audio
whether or not
có hay không
audio
guess
đoán
audio
can
Có thể
audio
lead to
dẫn đến
audio
may
có thể
audio
of
của
audio
unstable
không ổn định
audio
earthquakes
trận động đất
audio
lines
dòng
audio
questions
câu hỏi
audio
edges
các cạnh
audio
researchers
Các nhà nghiên cứu
audio
when
khi
audio
complicated
phức tap
audio
movement
sự chuyển động
audio
decides
quyết định
audio
stable
ổn định
audio
buildings
các tòa nhà
audio
they
họ
audio
could
có thể
audio
ways
cách
audio
that
cái đó
audio
act
hành động
audio
have
audio
shape
hình dạng
audio
looked
nhìn
audio
shapes
hình dạng
audio
moved
đã di chuyển
audio
faults
lỗi lầm
audio
more than
nhiều hơn
audio
results
kết quả
audio
at fault
có lỗi
audio
friction
ma sát
audio
discovered
đã phát hiện
audio
some
một số
audio
are
audio
these
những cái này
audio
will
sẽ
audio
in
TRONG
audio
zones
khu vực
audio
how
Làm sao
audio
belief
sự tin tưởng
audio
and
audio
with
với
audio
which
cái mà
audio
california
California
audio
earthquake
động đất
audio
challenges
thử thách
audio
conventional
thông thường
audio
wisdom
khôn ngoan
audio
'new
'mới
audio
understanding'
hiểu'
audio
the
các
audio
occurring
xảy ra
audio
shows
trình diễn
audio
likelihood
khả năng xảy ra
audio
photo
hình chụp
audio
san andreas fault
lỗi san andreas
View less

Other articles