flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Pioneering NASA official on aerospace industry: 'Bro-culture' is bad for business

Save News
2022-07-05 07:30:56
Translation suggestions
Pioneering NASA official on aerospace industry: 'Bro-culture' is bad for business
Source: CNN
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
trip
chuyến đi
audio
most
hầu hết
audio
program
chương trình
audio
like
giống
audio
book
sách
audio
woman
đàn bà
audio
trip
chuyến đi
audio
most
hầu hết
audio
program
chương trình
audio
like
giống
audio
book
sách
audio
woman
đàn bà
audio
things
đồ đạc
audio
because
bởi vì
audio
many
nhiều
audio
international
quốc tế
audio
space
không gian
audio
station
ga tàu
audio
ago
trước kia
audio
always
luôn luôn
audio
long
dài
audio
history
lịch sử
audio
bad
xấu
audio
business
việc kinh doanh
audio
way
đường
audio
return
trở lại
audio
human
nhân loại
audio
after
sau đó
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
wait
chờ đã
audio
over
qua
audio
recent
gần đây
audio
as
BẰNG
audio
personnel
nhân viên
audio
industry
ngành công nghiệp
audio
wait
chờ đã
audio
over
qua
audio
recent
gần đây
audio
as
BẰNG
audio
personnel
nhân viên
audio
industry
ngành công nghiệp
audio
mostly
hầu hết
audio
conduct
chỉ đạo
audio
probably
có lẽ
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
initial
ban đầu
audio
commercial
thuộc về thương mại
audio
lack
thiếu
audio
initial
ban đầu
audio
commercial
thuộc về thương mại
audio
lack
thiếu
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
earlier
trước đó
audio
former
trước
audio
address
Địa chỉ
audio
lot
nhiều
audio
earlier
trước đó
audio
former
trước
audio
address
Địa chỉ
audio
lot
nhiều
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
official
chính thức
audio
deputy
phó
audio
crew
phi hành đoàn
audio
ashamed
hổ thẹn
audio
accomplishment
thành tựu
audio
triumph
chiến thắng
audio
official
chính thức
audio
deputy
phó
audio
crew
phi hành đoàn
audio
ashamed
hổ thẹn
audio
accomplishment
thành tựu
audio
triumph
chiến thắng
audio
lose
thua
audio
spaceship
tàu không gian
audio
pioneering
tiên phong
audio
gravity
Trọng lực
audio
wake
thức dậy
View less

Other articles