flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Early Version of Giant Panda'sFalse Thumb' Found in China

Save News
2022-07-04 22:30:22
Translation suggestions
Early Version of Giant Panda's ‘False Thumb' Found in China
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 2

Featured translations

Viên Thục Đào
0 0
2022-07-05
locnhu989
0 0
2022-07-05
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
early
sớm
audio
better
tốt hơn
audio
understand
hiểu
audio
modern
hiện đại
audio
animal
động vật
audio
main
chủ yếu
audio
early
sớm
audio
better
tốt hơn
audio
understand
hiểu
audio
modern
hiện đại
audio
animal
động vật
audio
main
chủ yếu
audio
food
đồ ăn
audio
under
dưới
audio
near
gần
audio
city
thành phố
audio
million
triệu
audio
old
audio
eat
ăn
audio
use
sử dụng
audio
body
thân hình
audio
move
di chuyển
audio
hold
giữ
audio
true
ĐÚNG VẬY
audio
other
khác
audio
way
đường
audio
first
Đầu tiên
audio
until
cho đến khi
audio
now
Hiện nay
audio
same
như nhau
audio
today
Hôm nay
audio
ago
trước kia
audio
research
nghiên cứu
audio
history
lịch sử
audio
museum
bảo tàng
audio
very
rất
audio
like
giống
audio
much
nhiều
audio
than
hơn
audio
human
nhân loại
audio
more
hơn
audio
useful
hữu ích
audio
less
ít hơn
audio
walk
đi bộ
audio
think
nghĩ
audio
reason
lý do
audio
become
trở nên
audio
far
xa
audio
enough
đủ
audio
provide
cung cấp
audio
ability
khả năng
audio
difficult
khó
audio
change
thay đổi
audio
able
có thể
audio
manage
quản lý
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
simple
đơn giản
audio
found
thành lập
audio
kind
loại
audio
plant
thực vật
audio
estimate
ước lượng
audio
similar
tương tự
audio
simple
đơn giản
audio
found
thành lập
audio
kind
loại
audio
plant
thực vật
audio
estimate
ước lượng
audio
similar
tương tự
audio
related
có liên quan
audio
permit
cho phép làm gì
audio
handle
xử lý
audio
present
hiện tại
audio
lead
chỉ huy
audio
as
BẰNG
audio
except
ngoại trừ
audio
study
học
audio
effective
hiệu quả
audio
place
địa điểm
audio
situation
tình huống
audio
control
điều khiển
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
take
lấy
audio
version
phiên bản
audio
population
dân số
audio
those
những thứ kia
audio
writer
nhà văn
audio
natural
tự nhiên
audio
take
lấy
audio
version
phiên bản
audio
population
dân số
audio
those
những thứ kia
audio
writer
nhà văn
audio
natural
tự nhiên
audio
own
sở hữu
audio
earlier
sớm hơn
audio
turn
xoay
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
tool
công cụ
audio
live
sống
audio
hand
tay
audio
existing
hiện có
audio
then
sau đó
audio
county
quận
audio
tool
công cụ
audio
live
sống
audio
hand
tay
audio
existing
hiện có
audio
then
sau đó
audio
county
quận
audio
particular
cụ thể
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
basic
cơ bản
audio
thumb
ngón tay cái
audio
ancestor
tổ tiên
audio
evidence
chứng cớ
audio
bear
con gấu
audio
crude
thô
audio
basic
cơ bản
audio
thumb
ngón tay cái
audio
ancestor
tổ tiên
audio
evidence
chứng cớ
audio
bear
con gấu
audio
crude
thô
audio
sort
loại
audio
evolution
sự tiến hóa
audio
bamboo
cây tre
audio
extinct
tuyệt chủng
audio
hook
cái móc
audio
giant
người khổng lồ
audio
currently
Hiện nay
audio
wrist
cổ tay
audio
adaptation
sự thích ứng
audio
grasp
sự hiểu biết
audio
academy
học viện
audio
structure
kết cấu
audio
possess
sở hữu
View less

Other articles